Göteborgs universitet
Bild
Foto: Gunnar Almevik
Länkstig

Vår forskning

Vår forskning spänner över ett brett fält av kunskaper och frågeställningar som berör planering och genomförande av vård och utveckling av kulturmiljön.

Forskningen vid institutionen bedrivs i nära samverkan med professionella organisationer och utövare som har sin utgångspunkt i kulturvårdens samhälleliga frågeställningar. Fältet spänner över naturvetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Praktiska och hantverkliga aspekter är återkommande inom flera forskningsområden som kan öka kunskapen och förståelsen för att bidra till en bättre professionell och samhällelig praxis.

Forskningsprojekt