Göteborgs universitet
Bild
Foto: Gunnar Almevik
Länkstig

Vår forskning

Vår forskning spänner över ett brett fält av kunskaper och frågeställningar som berör planering och genomförande av vård och utveckling av kulturmiljön.

Forskningen vid institutionen bedrivs i nära samverkan med professionella organisationer och utövare som har sin utgångspunkt i kulturvårdens samhälleliga frågeställningar. Fältet spänner över naturvetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Praktiska och hantverkliga aspekter är återkommande inom flera forskningsområden som kan öka kunskapen och förståelsen för att bidra till en bättre professionell och samhällelig praxis.

Publikationer

Den vanligaste formen av publikation vid Institutionen för kulturvård är de forskningsartiklar som enskilda forskare och forskningsprojekt publicerar. Vid sidan av dessa består publikationerna av avhandlingar, böcker, filmer, licentiatuppsatser och rapporter.

Forskningssamarbeten

Våra forskare medverkar i Göteborgs universitets olika centrumbildningar och nätverk liksom i internationella forskningsnätverk. Institutionen för kulturvård är värdenhet för Hantverkslaboratoriet som är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk.