Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
Institutionen för kulturvård, Göteborg
Box 130
405 30 Göteborg

Institutionen för kulturvård, Mariestad
Magasinsgatan 4
542 37 Mariestad
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
413 90 Göteborg


Magasinsgatan 4
542 37 Mariestad