Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
Institutionen för kulturvård, Göteborg
Box 130
405 30 Göteborg

Institutionen för kulturvård, Mariestad
Magasinsgatan 4
542 37 Mariestad
Besöksadress
Guldhedsgatan 5a
Magasinsgatan 4
Leveransadress
Guldhedsgatan 5c, 413 20 Göteborg
Magasinsgatan 4, 542 30 Mariestad

Studievägledare
svl@conservation.gu.se

Sektionen för antagning
Information om antagning och anmälan


Har du frågor om innehållet i något program är du välkommen att kontakta programansvarig. 

Bebyggelseantikvariskt program
Eva Löfgren
eva.lofgren@conservation.gu.se

Konservatorprogrammet
Johanna Nilsson
johanna.nilsson@conservation.gu.se

Bygghantverksprogrammet
Karin Johansson
karin.johansson@conservation.gu.se

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk
Maria Henje 
maria.henje@conservation.gu.se

Masterprogrammet kulturvård
Bosse Lagerqvist
bosse.lagerqvist@conservation.gu.se

Masterprogrammet konservering 
Charlotta "Lotta" Bylund Melin
charlotta.bylund-melin@conservation.gu.se

Bosse Lagerqvist, Utbildningsansvarig
bosse.lagerqvist@conservation.gu.se

 

Katarina Saltzman, studierektor för forskarutbildningen
katarina.saltzman@conservation.gu.se