Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Student i kemi utför experiment i laboratoriet.
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Plugga kemi vid Göteborgs universitet

Världen står inför stora utmaningar. Som kemist kan du med din kunskap om kemiska ämnen och deras reaktioner skapa nya läkemedel eller nya material som är återvinningsbara, miljövänliga och energisnåla. Vill du vara med och skapa ett hållbart samhälle? Sök våra kemiutbildningar senast den 15 april.

Kandidatprogrammet i kemi

Kandidatprogrammet i kemi ger dig en bred kompetens inom kemins alla områden. Utbildningen är starkt knuten till aktuell forskning och har stort fokus på experimentella färdigheter. Unikt i landet är att du kan få ut en dubbel kandidatexamen i både kemi och molekylärbiologi med endast en halv termin extra.

Tre masterprogram

På masternivå fördjupar du dina kunskaper i det området som intresserar dig mest. Du kan välja mellan tre masterprogram: masterprogrammet i kemi, masterprogrammet i organisk kemi och läkemedelskemi samt masterprogrammet i kemi och lärande.

Din studiemiljö

Som student i kemi läser du de flesta kurserna i Kemihuset på Campus Johanneberg. Vill du byta miljö? Plugga en termin utomlands!

Därför ska du plugga kemi

Genom att studera kemi lär du dig att förstå världen omkring dig. Du lär dig hur atomer och molekyler samverkar med varandra och reagerar till nya molekyler och nya material. Med dessa kunskaper kommer du som utbildad kemist att kunna bidra till att hitta lösningar på morgondagens globala utmaningar inom hälsa, miljö och klimat.

Video (1:19)
Därför ska du plugga kemi
Video (1:25)
Varför bli kemilärare?

Efter kemistudierna

Efter dina kemistudier kan du bland annat arbeta 

  • på olika typer av kemiföretag
  • inom läkemedelsindustrin
  • på livsmedelsföretag
  • på analys- och synteslaboratorier
  • på myndigheter som till exempel Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket eller Rättsmedicinalverket
  • inom skolan 
  • på högskolor och universitet.

Under din kemiutbildning utvecklar du många andra kompetenser som är attraktiva för framtida arbetsgivare. Dessutom kan du genom valfria kurser skräddarsy din utbildning och skapa en unik profil på arbetsmarknaden. Därmed har du många fler karriärvägar att välja mellan.

Arbetsmarknaden för kemister är god. Eftersom ett litet antal studenter examineras och många yrkesverksamma går i pension, förväntas det vara brist på kemister i framtiden.

Läs mer om arbetsmarknaden för kemister
SACO – Studieval och karriär: Kemist 
Naturvetarna – Här jobbar naturvetare i kemi 
Kemikarriär.se 

Video (1:49)
Möt kemisten Therese Richardsson
Video (2:38)
Möt läkemedelskemisten Marcus Malmgren