Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
Kemihuset
412 96 Göteborg

Lundbergslaboratoriet
Box 462, 405 30 Göteborg
Besöksadress
Kemihuset
Kemigården 4, 412 96 Göteborg

Lundbergslaboratoriet
Medicinaregatan 9C, 413 90 Göteborg
Leveransadress
Kemihuset
Kemivägen 10, 412 96 Göteborg

Lundbergslaboratoriet
Medicinaregatan 9E, 413 90 Göteborg

Hanna Ahlström, Ekonomiadministratör
E-post: hanna.ahlstrom@gu.se
Telefon: 031-786 4027

Ann Amberntsson, Ekonom
E-post: ambernts@chem.gu.se
Telefon: 031-786 9004

Poh Lin Andersson, Ekonom
E-post: poh.lin.andersson@gu.se
Telefon: 031-786 6819

Dan Berglund, Personalhandläggare
E-post: dan.berglund@gu.se
Telefon: 031-786 4056

Katleen Burm, Kommunikatör
E-post: katleen.burm@gu.se
Telefon: 031-786 6156

Linn Bäckdahl, Ekonom
E-post: linn.backdahl@chem.gu.se
Telefon: 031-786 9008

Elin Gustafsson, Administratör
E-post: elin.gustafsson@gu.se
Telefon: 031-786 3945

Johanna Johansson Sjölander, Forskarutbildningsadministratör
E-post: johanna.johansson.sjolander@cmb.gu.se
Telefon: 0704281963

Ingrid Kubista, Ekonomiadministratör
E-post: kubist@chem.gu.se
Telefon: 031-786 9028

Lotta Lysmark, Personalhandläggare
E-post: lotta.lysmark@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 3908

Veronica Nordström, Ekonom
E-post: veronica.nordstrom@gu.se
Telefon: 031-786 5006

Mariia Pavlovska, Ekonom
E-post: mariia.pavlovska@chem.gu.se
Telefon: 031-786 9010

Vakant, Administrativ chef
E-post:
Telefon:

Arbetsmiljöansvarig
Kristina Hedfalk
E-post: kristina.hedfalk@gu.se
Telefon: 031-786 3923

Arbetsmiljöombud
Lars Nordvall (Huvudskyddsombud)
E-post: lars.nordvall@gu.se
Telefon: 031-786 3934
Mobil: 0705-109501 

Ingrid Johansson (Lundberg labb)
E-post: ingrid.johansson.4@gu.se
Telefon: 031-786 2575
Mobil: 0766-182575  

Anders Bay Nord (Svenskt NMR-Centrum)
E-post: anders.pedersen@nmr.gu.se
Mobil: 0730-647571

Likabehandlingsrepresentant
Johanna Höög
E-post: johanna.hoog@gu.se
Telefon: 031-786 3937
Mobil: 0766-183937 

Brandskydd - Föreståndare för brandfarlig och explosiv vara
Bijan Nekoueishahraki
E-post: bijan.nekoueishahraki@gu.se
Telefon: 031-786 9112
Mobil: 0766-229112 

Marica Ericson, Prefekt
Professor
E-post: prefekt@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 9030

Kristina Hedfalk, Proprefekt
Universitetslektor
E-post: kristina.hedfalk@gu.se
Telefon: 031-786 3923

Erik Thomson, Vice prefekt för utbildning
Universitetslektor
E-post: erik.thomson@gu.se
Telefon: 031-786 9071

Per Sunnerhagen, Vice prefekt för forskning
Professor
E-post: per.sunnerhagen@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 38 30

Vakant, Administrativ chef
E-post:
Telefon: 

Miljösamordnare 
Camilla Forsman
E-post: camilla.forsman@gu.se
Telefon: 031-786 90 80

Ordförande för samverkan
Zareen Abbas
E-post: zareen.abbas@gu.se
Telefon: 031-786 9015 

Peter Dahl, Forskningsingenjör
E-post: peter.dahl@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 9086
Rumsnummer: 1452 | Lundbergslaboratoriet, Medicinaregatan 9 C

Camilla Forsman, Forskningsingenjör
E-post: camilla.forsman@gu.se
Telefon: 031-786 9080
Rumsnummer: 5153 | Kemihuset, Kemigården 4

Jürgen Gräfenstein, Systemingenjör
E-post: jurgen.grafenstein@chem.gu.se
Telefon: 031-786 9016
Rumsnummer: 8074 | Kemihuset, Kemigården 4

Ingrid Johansson, Forskningsingenjör
E-post: ingrid.johansson.4@gu.se
Telefon: 031–786 2575
Rumsnummer: 1346 | Lundbergslaboratoriet, Medicinaregatan 9 C

Valida Jarmetova, Forskningsbiträde
E-post: valida.jarmetova@cmb.gu.se
Telefon: 031–786 3954
Rumsnummer: 1212 | Lundbergslaboratoriet, Medicinaregatan 9 C

Bruno Källebring, Teknisk chef, Forskningsingenjör 1.e
E-post: bruno.kallebring@gu.se
Telefon: 031-786 3933
Rumsnummer: 1132 | Lundbergslaboratoriet, Medicinaregatan 9 C

Anders Lennartsson, Forskningsingenjör
E-post: anders.lennartsson@chem.gu.se
Telefon: 031-786 5863
Rumsnummer: 5204 | Kemihuset, Kemigården 4

Lars Nordvall, Instrumentmakare 1.e
E-post: lars.nordvall@gu.se
Telefon: 031-786 3934
Rumsnummer: 1167 | Lundbergslaboratoriet, Medicinaregatan 9 C

Jill Ågren, Forskningsingenjör
E-post: jill.agren@chem.gu.se
Telefon: 031-786 9093
Rumsnummer: 6163 | Kemihuset, Kemigården 4

Kontakta utbildnings- och studieadministrationen för information om kurser och program i kemi och molekylärbiologi, behörigheter, registrerings- och resultatintyg, studieuppehåll och -avbrott, betygsrapportering i LADOK, kursregistrering, med mera.

Per Martin Björemark, Studievägledare kemi och lärarutbildning i kemi och naturkunskap
E-post: svlkemi@cmb.gu.se
Telefontider: tisdag och torsdag, 10:00-12:00
Telefon: 031-786 9013, 0766189013
Rumsnummer: 7012 | Kemihuset, Kemigården 4

Elin Bergström, Studieadministratör, Studieexpedition kemi (vikarie)
E-post: studieadmkemi@cmb.gu.se
Öppettider/Telefontider: tisdag och torsdag, 10:00-13:00
Telefon: 031-786 3910, 0766183910
Rumsnummer: 7011 | Kemihuset, Kemigården 4

Eva-Lena Axelsson, Studievägledare molekylärbiologi
E-post: svl.molbio@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 3927, 0766183927
Rumsnummer: 1203 | Lundbergslaboratoriet, Medicinaregatan 9C

Emma Ukalovic, Studieadministratör, Studieexpedition molekylärbiologi
E-post: studieadmmolbio@cmb.gu.se
Öppettider/Telefontider: tisdag och torsdag, 12:30-14:30
Telefon: 031-786 3966, 0766183966
Rumsnummer: 2235 | Lundbergslaboratoriet, Medicinaregatan 9 C

Elsa Andersson, Studievägledning Receptarieprogrammet
E-post: receptarie@gu.se
Telefon: 031-786 9083, 0766189083
Rumsnummer: 2236 | Lundbergslaboratoriet, Medicinaregatan 9 C

Sara Söderman, Koordinator för utbytesstudier i kemi och molekylärbiologi
E-post: exchange@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 3909, 0766183909 (Telefontid: tisdag och torsdag 13.00-14.00)
Rumsnummer: Medicinaregatan 9C

Zsofía Sztikler, Utbildningsadministratör, kemi och molekylärbiologi
E-post: zsofia.sztikler@gu.se
Telefon: 031-786 3411, 0766183411
Rumsnummer: Medicinaregatan 9C

Jeanette NilssonStudierektor för molekylärbiologi
E-post: jeanette.nilsson@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 3879, 0766183879
Rumsnummer: 1410 | Lundbergslaboratoriet, Medicinaregatan 9 C

Marie Kannius Janson, Studierektor för kemi
E-post: marie.kannius@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 3879, 0766183879
Rumsnummer: 1410 | Lundbergslaboratoriet, Medicinaregatan 9 C

Örjan Hansson, Studierektor för lärarutbildningen i kemi och naturkunskap
E-post: orjan.hansson@chem.gu.se
Telefon: 031-786 3929, 0766183929
Rumsnummer: 1139 | Lundbergslaboratoriet, Medicinaregatan 9 C

Marc Pilon, Studierektor för forskarutbildning
E-post: marc.pilon@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 3279, 0766183279
Rumsnummer: 2429 | Lundbergslaboratoriet, Medicinaregatan 9 C