Göteborgs universitet
Bild
Laboratorieutrustning, kemisk formel, DNA-sträng
Foto: Anna-Lena Lundqvist och Pixabay

Om oss

Institutionen för kemi och molekylärbiologi är en unik forsknings- och utbildningsmiljö i Sverige som skapar och sprider kunskap inom både kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper.

Våra forskargrupper, många med internationellt ledande profiler, är aktiva inom följande områden: analytisk kemi, atmosfärsvetenskap, biokemi, fysikalisk kemi, läkemedelskemi, oorganisk kemi, organisk kemi, cellbiologi, genetik, genomik, mikrobiologi, molekylärbiologi och strukturbiologi.

Våra forskare har många tvärvetenskapliga samarbeten, både nationellt och internationellt, och bidrar starkt till Göteborgs universitets topprankning inom life science enligt Shanghairankningen 2020.
Institutionen ansvarar för utbildning på grundläggande nivå inom programmen för kemi, organisk kemi och läkemedelskemi, molekylärbiologi, genomik och systembiologi samt receptarieprogrammet. Med många valmöjligheter inom utbildningen kan våra studenter kombinera undervisningsämnena till en unik profil inom life science.

Institutionen samverkar med bland annat skolor, offentlig sektor, organisationer och näringsliv inom forskning, utveckling och utbildning.