Göteborgs universitet
Bild
Två studenter arbetar i laboratoriet.
Laborationer utgör en viktig del i våra utbildningar.
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Studera hos oss

Studera kemi eller molekylärbiologi hos oss! Eller kombinera båda ämnena till en unik profil inom life science. Är du intresserad av farmaci? Då är du välkommen till vårt populära receptarieprogram.

Börja plugga i höst!

Du söker våra program och kurser via www.antagning.se. Ansökningsperioden öppnar den 15 mars 2024. Vill du testa dina kunskaper? Spela våra quiz!

Kemi

Vår kemiutbildning ger dig en bred kompetens inom kemins alla områden, är starkt knuten till aktuell forskning och har stort fokus på experimentella färdigheter. Unikt i landet är att du kan få ut en dubbel kandidatexamen i både kemi och molekylärbiologi med endast en halv termin extra.

Har du frågor? Kontakta vår studievägledning!

Per Martin Björemark
E-post: svlkemi@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 9013

Molekylärbiologi

Vår utbildning ger dig en bred förståelse av hur celler och molekyler fungerar i levande organismer. Undervisningen har många moment av aktivt, problembaserat lärande och laborativt arbete. Unikt i landet är att du kan få ut en dubbel kandidatexamen i molekylärbiologi och kemi med endast en halv termin extra.

Har du frågor? Kontakta vår studievägledning!

Eva-Lena Axelsson
E-post: svl.molbio@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 3927

 

Farmaci - Receptarieprogrammet

Vårt treåriga receptarieprogram är en modern yrkesutbildning med läkemedel och information kring läkemedel i centrum. Förutom receptarieexamen kan du få en kandidatexamen i farmaci, med möjlighet att läsa vidare inom ämnet.

Har du frågor? Kontakta vår studievägledning!

Elsa Andersson
E-post: receptarie@gu.se
Telefon: 031-786 9083

Lärare i kemi, biologi och naturkunskap

Brinner du för naturvetenskap och vill du entusiasmera unga människor för ditt ämne? Då ska du bli lärare i kemi, biologi eller naturkunskap!

Du kan få din lärarbehörighet på olika sätt:

  • Ämneslärarprogrammet
  • Masterprogrammet i kemi och lärande eller i biologi och lärande
  • Kompletterande pedagogiska utbildning (KPU)
  • Vidareutbildning av lärare (VAL) riktar sig till verksamma lärare som har akademiska studier i ämnet men saknar lärarexamen. Via den här utbildningen kan du läsa mot en behörighetsgivande examen samtidigt som du arbetar som lärare.

Arbetsmarknaden för utbildade lärare inom naturvetenskapliga ämnen är mycket god.

Navigate to video: Varför bli kemilärare?
Video (1:25)
Varför bli kemilärare?