Bild
Periodiska systemet och kemiska element.
Foto: Shutterstock
Länkstig

Kurser och spår inom masterprogrammet i kemi

Inom masterprogrammet i kemi kan du välja bland alla våra kurser och skapa ett helt unikt kemiprogram. Du kan också läsa spåret neurobiokemi, som är en tvärvetenskaplig utbildning mellan kemi, molekylärbiologi och medicin.

Skapa ett helt unikt kemiprogram

Du kan välja bland följande kemikurser:

Kurser inom atmosfärsvetenskap och miljökemi

Kurser inom biokemi

Kurser inom organisk kemi och läkemedelskemi

Vill du specialisera dig inom organisk kemi och läkemedelskemi, rekommenderar vi att du läser masterprogrammet i organisk kemi och läkemedelskemi.

Läs mer om Organisk kemi och läkemedelskemi, masterprogram.

Övriga kurser i kemi

Neurobiokemi

Neurobiokemi är en tvärvetenskaplig utbildning mellan kemi, molekylärbiologi och medicin. Bland annat studerar du på atomär nivå vilka effekter mediciner har på neuroreceptorer och vilka neurologiska följder förändringarna i neuroreceptorerna (genom medicinsk påverkan eller medfödda mutationer) kan ha. 

I spåret ingår följande kurser:

Skräddarsy din utbildning

Du kan skräddarsy din utbildning efter egna intressen och ambitioner. Du kan specialisera dig i ditt ämne eller bredda dina kunskaper genom att läsa andra naturvetenskapliga kurser och/eller läsa andra ämnen på universitetet. På så sätt skapar du en unik profil på arbetsmarknaden.

Några exempel:

  • Du kan kombinera dina kemistudier med molekylärbiologi och neurovetenskaper och skapa en unik profil inom life science.
  • Du kan kombinera dina kemistudier med andra ämnen på universitetet som exempelvis ekonomi, ledarskap eller ett språk och skapa en unik tvärvetenskaplig profil på arbetsmarknaden.

Kontakta studievägledaren för mer information.