Göteborgs universitet
Länkstig

Samhällets digitalisering

Samhällets digitalisering genomsyrar en allt större del av våra sociala, organisatoriska och ekonomiska aktiviteter och konsekvenserna är svåröverblickbara. Hur skapar vi egentligen ett hållbart digitalt samhälle?

Digitaliseringen av samhället är en av de mest kritiska frågorna i vår tid. Digitala prylar och tillvaron online genomsyrar en stor del av våra dagliga liv. Omfattningen, bredden och snabbheten i digitaliseringens transformerande kraft är svåröverskådlig och konsekvenserna för vårt samhälle, näringsliv och vardagsliv är svåra att få grepp om. Omvandlingen är på många sätt ännu mer kraftfull än tidigare teknikrevolutioner i historien. Digitaliseringen innebär stora möjligheter, men också stora utmaningar.

Den tekniska utvecklingen tillsammans med den framväxande internetkultur som främjar deltagande och engagemang har gjort det lättare för medborgare att delta i problemlösning och innovation för att möta samhällsutmaningar. Samtidigt är det relativt få aktörer som tillhandahåller den infrastruktur och de digitala plattformar vi använder, vilket leder till problem i samband med öppenhet, självständighet och styrning.

De stora mängder data som genereras från digitala enheter skapar oändliga möjligheter för innovativa tjänster och produkter. Samtidigt möjliggör datamängderna att medborgares och kunders beteende och intressen kan spåras, vilket ger upphov till svåra frågor om integritet och säkerhet.

Behovet av att undersöka digitaliseringens omvandlande kraft har blivit akut, inte minst när det gäller relationen till strategi och styrning och för att kunna agera på möjligheter och hantera hotbilder.