Göteborgs universitet
Länkstig

Vår forskning

Kreativa och hållbara lösningar för en väl fungerande digitaliserad omvärld.

IT-fakulteten har en flervetenskaplig och mycket internationell forskningsmiljö där vi arbetar med allt från abstrakt matematik och högteknologiska tillämpningar, till samhällsvetenskapliga studier av digitaliseringens konsekvenser. Vi ser till både människa och teknik och strävar efter att bidra med innovativa lösningar på globala utmaningar, tillsammans med perspektiv på IT-användningens effekter på individer, organisationer och samhälle. Fakulteten kännetecknas av ett mycket nära samarbete med Chalmers tekniska högskola, med vilken vi delar en av våra institutioner.

Video (1:32)
Oskar Lindwall, professor i kommunikation
Video (1:13)
Johan Lundin, professor i informatik
Video (1:13)
Alexandra Weilenmann, professor i interaktionsdesign
Video (1:24)
Dick Stenmark, professor i informatik
Video (1:21)
Jonas Ivarsson, professor i informatik