Göteborgs universitet
Länkstig

Vår forskning

Kreativa och hållbara lösningar för en väl fungerande digitaliserad omvärld.

IT-fakulteten har en flervetenskaplig och mycket internationell forskningsmiljö där vi arbetar med allt från abstrakt matematik och högteknologiska tillämpningar, till samhällsvetenskapliga studier av digitaliseringens konsekvenser. Vi ser till både människa och teknik och strävar efter att bidra med innovativa lösningar på globala utmaningar, tillsammans med perspektiv på IT-användningens effekter på individer, organisationer och samhälle. Fakulteten kännetecknas av ett mycket nära samarbete med Chalmers tekniska högskola, med vilken vi delar en av våra institutioner.

Nya professorer

Navigate to video: Fördjupar sig i effekterna av framväxande teknik
Video (1:10)
Fördjupar sig i effekterna av framväxande teknik
Navigate to video: Digital kopia av naturen ger stöd för hållbara beslut
Video (1:13)
Digital kopia av naturen ger stöd för hållbara beslut
Navigate to video: Oskar Lindwall, professor i kommunikation
Video (1:32)
Oskar Lindwall, professor i kommunikation
Navigate to video: Johan Lundin, professor i informatik
Video (1:13)
Johan Lundin, professor i informatik
Navigate to video: Alexandra Weilenmann, professor i interaktionsdesign
Video (1:13)
Alexandra Weilenmann, professor i interaktionsdesign
Navigate to video: Dick Stenmark, professor i informatik
Video (1:24)
Dick Stenmark, professor i informatik
Navigate to video: Jonas Ivarsson, professor i informatik
Video (1:21)
Jonas Ivarsson, professor i informatik