Göteborgs universitet
Bild
Byggnaden Kuggen i vinterljus, Lindholmen
IT-fakultetens kansli hittar du i den runda byggnaden Kuggen på Lindholmen.
Foto: Jan-Olof Yxell
Länkstig

Om oss

IT-fakulteten har en flervetenskaplig och mycket internationell miljö och vår forskning och utbildning spänner över hela spektrat mellan högteknologi och matematik till samhällsvetenskapliga studier av digitaliseringens konsekvenser. Fakulteten kännetecknas också av ett nära samarbete med Chalmers tekniska högskola, med vilken vi delar en av våra institutioner.