Göteborgs universitet
Länkstig

Alumn

Välkommen till IT-fakultetens alumnnätverk! Om du har läst kurser eller program vid Göteborgs universitet är du väldigt välkommen att registrera dig i alumndatabasen. Du behöver inte ha tagit ut en examen för att registrera dig.

Alumnnätverket finns för att behålla kontakten mellan före detta studenter och universitetet och målet är att hitta nya former för samarbete och mervärde. Kanske för vidareutbildning, kanske för samarbete i olika projekt.

Som du förhoppningsvis har upplevt jobbar vi också aktivt för att få in kunskaper från yrkesverksamma i undervisningen och vi tar ofta in gästföreläsare, lite beroende på utbildning. Det kan också handla om handledning och exjobb. Vi ser väldigt gärna att du i framtiden kommer och berättar för studenter om de erfarenheter du skaffat dig i yrkeslivet.

Tillsammans är alla dessa tillfällen möjligheter för dig och din arbetsgivare att knyta kontakter. Vi hoppas att du vill bli en del av alumnnätverket inom IT vid Göteborgs universitet!

Spiraltrappa i Kuggen
Trappan i Kuggen på Lindholmen.
Foto: Jan-Olof Yxell