Göteborgs universitet
Länkstig

Så här styrs IT-fakulteten

De här organen är styrande för fakultetens arbete, antingen i beslutande eller beredande form.

Kuggen i vinterljus
Kuggen i vinterljus, Lindholmen.
Foto: Jan-Olof Yxell