Göteborgs universitet
Bild
Bild som illustrerar AI. Används som illustration för Sven-Olof Bodenforsseminariet
Artificiell Intelligens, digitalisering och den förändrade professionen står i fokus på Sven-Olof Bodenforsseminariet
Länkstig

Sven-Olof Bodenforsseminariet

Artificiell Kreativitet? Kreativ Intelligens? Artificiell Intelligens är en realitet i det samhälle som existerar och formeras runtomkring oss. Det påverkar arbetsmarknaden och gamla yrkesroller förändras. Morgondagens arbetskraft måste förhålla sig till en ny omvärld, vilket ställer nya krav på dagens utbildningar. De två Sven-Olof Bodenforsseminarier som hittills genomförts har kretsat kring Artificiell Intelligens, digitalisering och den förändrade professionen.

Sven-Olof Bodenforsseminariet 2022

Video (2:07:36)
AI – en del av samtiden

Tidigare seminarier

Artificiell Intelligens är en realitet i det samhälle som existerar och formas runt omkring oss. AI påverkar, både på ett synligt och osynligt sätt, hur vi ser på begrepp som demokrati och yttrandefrihet. Att föra ett samtal om hur vi som individer förhåller oss till teknikutveckling generellt och AI specifikt är viktigare än någonsin.

Medverkande:

 • Per Cramér, rektor för Handelshögskolan i Göteborg
 • Anders Thoresson, AI Sweden
 • Jenny Wiik, JMG
 • Susanna Glenndahl Thorslund, MobilityXlab och Women in Tech GBGs AI-fond
 • Staffan Truvé, Recorded Future

Moderator: Elena Raviola, Handelshögskolan och HDK

Hur ser den nya yrkesrollen för till exempel ekonomer, jurister och läkare ut? Vilka krav har näringslivets på framtidens anställda, och hur hanteras detta av universiteten? Hur ser studenter på AI:s intåg: med förväntan, förhoppning eller förskräckelse?

Medverkande:

 • Per Cramér, rektor Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
 • Claes Strannegård, Chalmers
 • Bo Karlsson, PWC
 • Agnes Hammarstrand, Advokatbyrån Delphi 
 • Mikael Elam, Sahlgrenska akademin
 • Handelshögskolans studentkår
 • Moderator: Leila Brännström, Lunds Universitet

På arena efter arena gör AI sitt inträde – ibland med buller och bång, ibland mer obemärkt. Hur kommer det att påverka våra affärsmodeller? Vad betyder det för mänsklig kreativitet, för kunskapsöverföring och för utbildning? Kommer det att förändra hur vi interagerar som individer? I detta första seminarium adresserade vi några av de utmaningar AI innebär för samhället i stort och för kunskaps och kreativa sektorer i synnerhet. Vi lyfter blicken från teknik till samhälle, från digitalisering till ett helt nytt sätt att verka och samverka för individer, företag och samhället i stort. Vilka effekter och konsekvenser kan vi förvänta oss och förutse?

Medverkande:

 • Per Cramér, rektor för Handelshögskolan i Göteborg
 • Karim Jebari, Institutet för Framtidsstudier, KTH
 • Conny Svensson, ansvarig Digital Transformation, CGI
 • Peter Eriksson, digitaliseringsminister
 • Moderator Beata Wickbom
Foto: Handelshögskolan