Göteborgs universitet
Bild
Världskarta med pila från Sverige ut i världen
Foto: Erika Holm
Länkstig

Prins Bertil-seminariet

Varje år bjuder Handelshögskolan in till Prins Bertil Seminariet - en öppen föreläsning om forskning och erfarenhetsutbyte kring internationella marknader. Seminariets historia går ända tillbaka till 1982, då Göteborgs universitet instiftade en fond med detta syfte, som en hyllning till HKH Hertigen av Halland, Prins Bertil, på hans 70-årsdag.

Stipendium till studenter

Sedan 2019 delar nämnden ut resestipendier till studerande vid Handelshögskolan för praktik eller uppsatsarbete utomlands med fokus på internationella marknader. Varje stipendium uppgår till 25 000 kr och behöriga att söka är studenter som läser programutbildning eller masterprogram vid Handelshögskolan i Göteborg under den period stipendiet avser.

Tidigare Prins Bertil-seminarier

2015 Kan man tjäna pengar på hållbarhet?
2014 Afrika – ny arena för investeringar och företagande
2013 EU-USA Ett ekonomiskt NATO?
2012 Global Sourcing – möjligheter och utmaningar för internationella inköp
2011 Äta ute – ett seminarium kring uteätandet och restaurangens roll i samhälle och ekonomi
2005 Från union till samverkan - Svensk-norska ekonomiska relationer under 100 år
2004 Sydöstasien – långt från kris
2003 Svensk design på export 
2002 Idrotten som livsstil, folkrörelse och affärsidé 
2001 Fusioner som instrument i företagens internationalisering 
2000 WTO: Globalisation after Seattle
1999 The Future of European Integration – Visions and Precautions 
1998 Ryssland – affärsmöjligheternas kontinent
1997 Management Across Borders – ledning och samarbete i flerkulturella företag
1995 Framtidens arbetsmarknad
1994 Internationella företagsallianser
1993 Japan – spjutspets mot framtiden även under 90-talet?
1992 Konkurrens och förändring
1991 Kommunikation, information och samhällsutveckling 
1990 Etik och ekonomi
1990 Industriell produktion i Sverige?
1989 Små öppna ekonomiers problem och möjligheter
1989 Formler för framgångsrikt internationellt företagande
1988 Bankernas roll på de finansiella marknaderna
1988 EG - centrum för utveckling?
1986 Företaget och de finansiella marknaderna

Deltagare på Prins Bertil Seminariet 2019 sitter på scenen och pratar
Prins Bertil Seminariet 2019
Foto: Erika Holm/Handelshögskolan
Bild från minglet under Prins Bertil Seminariet 2016
Prins Bertil Seminariet 2016
Foto: Handelshögskolan
Prins Bertil seminariet 2011
Prins Bertil Seminariet 2011
Foto: Carina Gran

Nämnden för Prins Bertils fond

Oskar Broberg, institutionen för ekonomi och samhälle (ordförande)
Lena Hansson, företagsekonomiska institutionen
Jonas Fasth, företagsekonomiska institutionen
Annika Lindskog, institutionen för nationalekonomi med statistik
Merima Bruncevic, juridiska institutionen
Jesper Öhrn, Västsvenska handelskammaren
Carl Norsten, Business Sweden

Kontakt på Handelshögskolan

Marie Örninge
marie.orninge@handels.gu.se
031-786 5607
0730-794225