Göteborgs universitet
Bild
Världskarta med pila från Sverige ut i världen
Foto: Erika Holm
Länkstig

Prins Bertil-seminariet

Varje år bjuder Handelshögskolan in till Prins Bertil Seminariet - en öppen föreläsning om forskning och erfarenhetsutbyte kring internationella marknader. Seminariets historia går ända tillbaka till 1982, då Göteborgs universitet instiftade en fond med detta syfte, som en hyllning till HKH Hertigen av Halland, Prins Bertil, på hans 70-årsdag.

Stipendium till studenter

Sedan 2019 delar nämnden ut resestipendier till studerande vid Handelshögskolan för praktik eller uppsatsarbete utomlands med fokus på internationella marknader. Varje stipendium uppgår till 25 000 kr och behöriga att söka är studenter som läser programutbildning eller masterprogram vid Handelshögskolan i Göteborg under den period stipendiet avser.

Tidigare Prins Bertil-seminarier

Who should do what to make sure that we stay below a 2°C increase in temperature this century? How should we reorganize our social and economic system to make sure that socially desirable actions are actually performed?

Professor Christian Gollier, from the Toulouse School of Economics and co-author of IPCC reports, will talk about the necessity and the possibilities for a green transformation. He will explain why one should compare the cost of any mitigation effort of CO2 to what economists call the “carbon value”, which measures the societal benefit of not emitting this CO2. To align the myriad of private interests with the Common Good, he will explain why governments should impose a uniform carbon price (or tax) equaling this carbon value, but he will also discuss the role of alternative climate policies, corporate responsibilities, and environmental activism.
Professor Gollier was part of the Elof Hansson Visiting Professor Programme in International Business and Trade at Handelshögskolan (2019 – 2021).

After this presentation there will be a panel discussion with Christian Gollier, Åsa Löfgren (Associate Professor, department of Economics, Handelshögskolan) and Axel Thegerström Edh (Director Sustainability Assessment & Support, Essity). This discussion will be moderated by Susanne Stenberg (Senior Researcher R&D Legal, RISE).

Watch the seminar here

Teknisk förändring, ekonomisk utveckling och strävan efter hållbar utveckling förändrar kontinuerligt behovet råvaror. Samtidigt är många viktiga mineraler och andra råvaror koncentrerade till auktoritärt styrda och konfliktdrabbade länder. Och demokratin har varit på tillbakagång i många länder de senaste årtionden.

Detta leder till utmaningar och etiska dilemman för företag och nationer. Hur kan och bör man långsiktigt säkra tillgången till nödvändiga råvaror? Vilka lärdomar går att dra från vår historia när det gäller handel med auktoritära regimer? Hur kan stat och näringsliv samarbeta för att skapa strategier för en hållbar utveckling med avseende på råvaror och internationell handel?

På årets Prins Bertil-seminarium möts historiker, forskare och näringsliv för att samtala om geoekonomi, råvaror och internationell handel.

PROGRAM

Välkommen
Oskar Broberg, docent, Handelshögskolan och representant för Nämnden för Prins Bertils fond

Moderator
Carolina Dackö, partner, advokat, Mannheimer Swartling

Råvaror och internationell handel i ett historiskt perspektiv
Espen Storli, professor vid institutionen för modern historia, universitet i Trondheim (NTNU)

Kina – kritiska råvaror mot inflytande?
Christer Ljungwall, Dr., Acting Prof. Peking University HSBC Business School, Shenzhen P.R. China

Paneldiskussion – Ska man handla med icke-demokratier?
Espen Storli och Christer Ljungwall tillsammans med
Anna Romberg, EVP Legal, Compliance & Governance, Getinge

Se seminariet här.

Samhällsutveckling med digitalisering, grön omställning, krympande åldersklasser och ökad livslängd, nya sätt att arbeta och förändringar i den globala arbetsfördelningen ställer stora krav på kvalificerad arbetskraft och ett ökat lärande livet igenom. Frågan är vilken kompetens som kommer att behövas i framtiden och var denna kommer att finnas.

Under seminariet berör vi frågor som om man kan förutse framtidens kompetens, och hur man i så fall kan garantera tillgång till den. Utbildar vi för framtidens behov av kompetens? Vilka behov har samhället och näringslivet när det gäller tillgång till kompetens? Och vad säger dagens studenter om framtiden?


Talare:
Daniel Lindén, seniorkonsult och framtidsstrateg på Kairos Future 
Vart är vi på väg? Kompetensutmaningar i ett omvälvande 20-tal

Torbjörn Lundh, vice rektor för samverkan och nyttiggörande på Göteborgs universitet
Att sprida, skapa och bevara kunskap

Paneldiskussion med
Johanna Flanke, HR-direktör på RISE
Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management på Handelshögskolan
Victoria Nilsson, ansvarig för affärsrelationer på HHGS, Handelshögskolans i Göteborg studentkår

Moderator: Åsa Vikner, chef för kompetensförsörjning på Västsvenska Handelskammaren.

Se seminariet här.

Prins Bertil seminariet handlar om världen efter coronapandemin och dess påverkan på globala relationer, strukturer och trender. Frågan är om vi går mot en öppnare eller en mer sluten värld i tider av handelskonflikter, pandemi men också digitalisering och en miljökris som kräver global samverkan? 


Talare:
Klas Eklund, Seniorekonom på Mannheimer Swartling advokatbyrå
Hur vi startar om efter pandemin
Cecilia Malmström, tidigare EU-kommissionär och nu gästprofessor på Handelshögskolan
Sverige, EU och världen, vad händer nu?


Paneldiskussion, som förutom Klas Eklund och Cecilia Malmström, består av representanter från näringsliv och akademi; 
Anders Ekblad, director Volvo Group Strategy
Lena Sellgren, chefsekonom, Business Sweden
Oskar Broberg, docent i ekonomisk historia, Handelshögskolan
Catrin Lammgård, forskare, Industriell och finansiell ekonomi & logistik, Handelshögskolan

Moderator på seminariet:  Agnes Faxén, vetenskapsreporter/kommunikatör på Handelshögskolan


Se seminariet här.

Digitaliseringen medför många förändringar i arbetslivet, med uppluckring av gränser såväl organisatoriskt och branschmässigt som geografiskt och tidsmässigt. Arbetsmarknaden har fått ökat inslag av nya former av matchning och temporära uppdrag, så kallad gig-ekonomi. Samtidigt som förändringarna innebär möjligheter i form av ökad flexibilitet och rörlighet, skapar de också utmaningar för arbetsrätt och arbetsmiljö, etablerade professioner och den svenska modellen som helhet. Vad innebär dessa förändringar och hur påverkas individer, företag och samhälle?

Talare:
Martin Henning, professor i ekonomisk geografi, Handelshögskolan
Har ni hört den förut? Teknologi och förändringar på arbetsmarknaden (den här gången)
Maria Norbäck, doktor i företagsekonomi, Handelshögskolan
Frihet eller inget kvar att förlora? Om frilansarbete och frihetens paradox
Nanna Gillberg, forskare, Handelshögskolan
Var går gränsen i det gränslösa arbetslivet?
Mikael Hansson, docent i juridik, Handelshögskolan
Arbetsrättens utmaningar i det nya gränslösa

Presentationerna följs av en paneldiskussion kring gränslös arbetsmarknad med företrädare från näringslivet:
Johan Petersson, Department Head, Electronic Arts (EA)
Hanna Fager, Senior Vice President, Human Resources, Volvo Car Group
Emelie Fågelstedt, Kommunikationskonsult, digital nomad & co-founder Svenska Nomader

Moderator: Parisa Amiri


Se seminariet här:
Arbetsrättens utmaningar i det nya gränslösa,

Om frilansarbete och frihetens paradox
Teknologi och förändringar på arbetsmarknaden

Var går gränsen i det gränslösa arbetslivet?

Den digitala transformationen har pågått under lång tid men blir idag synligare inom allt fler områden. Framväxten av nya tekniker, affärsmodeller och marknader sker parallellt med att etablerade strukturer utmanas. Förändringar som inbegriper såväl hot som möjligheter. Detta väcker en rad frågor kring digitaliseringen och dess effekter för individer, företag och samhälle: Vilka är hoten och möjligheterna för företagen? Vad innebär digitaliseringen för arbetsmarknaden? Hur kan svenska företag leda utvecklingen?


Talare:
Mårten Blix
, nationalekonom, IFN och tidigare sekreterare Framtidskommissionen
Digitalisering och välfärdsstaten 
Lena Sellgren, chefsekonom, Business Sweden
Vad krävs för att Sverige och svenska företag ska leda den digitala transformationen?
Lena Apler, grundare och styrelseordförande Collector
Digitalisering, blockchain och AI: Hot eller möjlighet? 

Paneldiskussion
Talarna Mårten Blix, Lena Sellgren och Lena Apler diskuterar den digitala transformationen med Johan Magnusson (docent, Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet).
Moderator Johan Hagberg (docent, Handelshögskolan).

Den globala världsordningen genomgår en snabb förändring. Kina har börjat prata mer om frihandel och miljö medan USA går mot protektionism och klimatförnekelse. Brexit är i full gång medan det franska folket har röstat för ett starkare EU. Krig, klimatförändringar och befolkningstillväxt har skapat stora folkvandringar som sannolikt kommer att öka i framtiden.

Talare:
Klas Eklund, hållbarhetsekonom SEB, pedagog, författare och ekonom

Brexit, Trump, negativa räntor – Vad är det egentligen som händer i världsekonomin?

 

Carin Kindbom, VD och Koncernchef, Svenska Mässan koncernen

Internationella trender och drivkrafter i besöksnäringen


Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för handel 

Vem vänder vindarna?

Om att driva på EU:s handelspolitik i politisk motvind. I en värld där den ledande ekonomin blir alltmer protektionistisk. Klarar EU av att hålla emot och öppna upp ytterligare enligt plan? 

 

Joakim Ruist, migrationsforskare, Handelshögskolan

Hur många migrerar i framtiden och vad innebär det för oss

Den globala världsordningen genomgår en snabb förändring. Kina har börjat prata mer om frihandel och miljö medan USA går mot protektionism och klimatförnekelse. Brexit är i full gång medan det franska folket har röstat för ett starkare EU. Krig, klimatförändringar och befolkningstillväxt har skapat stora folkvandringar som sannolikt kommer att öka i framtiden.


Det råder en ovanligt stor osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen i världen, EU och därmed även Sverige. Tillväxten är låg i de flesta länderna i västvärlden och det finns de som menar att vi är inne i en långsiktig stagnationsfas. Kina och andra tillväxtmarknader som tidigare bidragit starkt till den globala tillväxten har strukturella problem. Konflikterna i Mellanöstern ser inte ut att avta och osäkerheten om EU:s framtid har ökat. 

 

Varför kommer inte världsekonomin igång? Är de låga råvarupriserna inklusive oljepriset här för att stanna? Finns det nya tillväxtmarknader? Hur ser framtidsutsikterna ut för svenska företag och svensk ekonomi? Vad bör svenska politiker göra? Är helikoptersläpp av pengar för att öka efterfrågan och inflationen en lösning? Detta är några frågor som Prins Bertil seminariet kommer att belysa och diskutera.


Talare:
Lena Sellgren, chefsekonom, Business Sweden

John Hassler, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet, gästprofessor vid Handelshögskolan och ordförande för Finanspolitiska rådet

Rohini Somanathan, professor i nationalekonomi, Delhi School of Economics och gästprofessor vid Handelshögskolan

Andreas Wallström, chefsanalytiker, Nordea

2015 Kan man tjäna pengar på hållbarhet?
2014 Afrika – ny arena för investeringar och företagande
2013 EU-USA Ett ekonomiskt NATO?
2012 Global Sourcing – möjligheter och utmaningar för internationella inköp
2011 Äta ute – ett seminarium kring uteätandet och restaurangens roll i samhälle och ekonomi
2005 Från union till samverkan - Svensk-norska ekonomiska relationer under 100 år
2004 Sydöstasien – långt från kris
2003 Svensk design på export 
2002 Idrotten som livsstil, folkrörelse och affärsidé 
2001 Fusioner som instrument i företagens internationalisering 
2000 WTO: Globalisation after Seattle
1999 The Future of European Integration – Visions and Precautions 
1998 Ryssland – affärsmöjligheternas kontinent
1997 Management Across Borders – ledning och samarbete i flerkulturella företag
1995 Framtidens arbetsmarknad
1994 Internationella företagsallianser
1993 Japan – spjutspets mot framtiden även under 90-talet?
1992 Konkurrens och förändring
1991 Kommunikation, information och samhällsutveckling 
1990 Etik och ekonomi
1990 Industriell produktion i Sverige?
1989 Små öppna ekonomiers problem och möjligheter
1989 Formler för framgångsrikt internationellt företagande
1988 Bankernas roll på de finansiella marknaderna
1988 EG - centrum för utveckling?
1986 Företaget och de finansiella marknaderna

Deltagare på Prins Bertil Seminariet 2019 sitter på scenen och pratar
Prins Bertil Seminariet 2019
Foto: Erika Holm/Handelshögskolan
Bild från minglet under Prins Bertil Seminariet 2016
Prins Bertil Seminariet 2016
Foto: Handelshögskolan
Prins Bertil seminariet 2011
Prins Bertil Seminariet 2011
Foto: Carina Gran

Nämnden för Prins Bertils fond

Oskar Broberg, institutionen för ekonomi och samhälle (ordförande)
Lena Hansson, företagsekonomiska institutionen
Jonas Fasth, företagsekonomiska institutionen
Annika Lindskog, institutionen för nationalekonomi med statistik
Merima Bruncevic, juridiska institutionen
Jesper Öhrn, Västsvenska handelskammaren
Carl Norsten, Business Sweden

Kontakt på Handelshögskolan

Marie Örninge
marie.orninge@handels.gu.se
031-786 5607
0730-794225