Göteborgs universitet
Bild
Illustration av bank- och finansområdet
Felix Neubergh-föreläsningen tar upp utmaningar inom bank och finans.
Foto: Shutterstock
Länkstig

Felix Neubergh-föreläsningen

Vartannat år är Handelshögskolan värd för Felix Neubergh-föreläsningen. Dessa år handlar föreläsningen om utmaningar inom bank och finans, och internationellt erkända och framstående personer bjuds in som föreläsare.

Tidigare föreläsare

Följande personer har talat om bank och finans på Felix Neubergh-föreläsningen:

2019 Renée Adams
2017 Jon Faust
2015 Mats Persson
2013 Hélène Rey
2011 Lars E.O. Svensson
2009 Lars Calmfors
2007 Karin Forseke
2005 Sirkka Hämäläinen
2003 Lars Heikensten
2001 Barry Eichengreen
1999 Urban Bäckström
1997 Curt Nicolin
1995 Kjell-Olof Feldt
1993 Helmut Schlesinger
1991 Pehr G Gyllenhammar
1990 Bengt Dennis
1987 Roy Jenkins
1985 Hermod Skånland
1983 Harold Wilson
1981 Max Jakobson
1979 Edward Heath
1977 Gunnar Myrdal 

Renée Adams håller upp medalj
Foto: Sophie Gräsberg
Mats Persson pratar på Félix Neubergh seminariet
Foto: Daniel Karlsson