Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

David Kleist

Professor

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om David Kleist

Min forskning avser ett brett spektrum av skatterättsliga frågor, med fokus på internationell inkomstskatterätt och inkomstbeskattning av företag. Jag har i min forskning bland annat behandlat frågor avseende dubbelbeskattningsavtal, utdelningsbeskattning, beskattning vid företagsöverlåtelser, skattefrågor i samband med anglosaxiska truster och skatteprocessrätt.

Jag har bakgrund som advokat och har fått många uppslag till forskningsprojekt därifrån. Min ambition är att den forskning jag bedriver ska behandla frågor av relevans för praktiskt verksamma jurister. Jag är därför mån om att bibehålla och utveckla mina kontakter med praktiken och välkomnar diskussioner om aktuella skatterättsliga frågor - slå gärna en signal eller skicka ett e-mail om du har någon fråga du vill diskutera.

Jag undervisar bland annat på juristprogrammets grundkurs i skatterätt samt på de båda fördjupningskurserna i skatterätt, Internationell beskattning och Företagsbeskattning. Därutöver handleder och examinerar jag examensarbeten. Jag är också ledamot i utbildningsutskottet och har kursansvar för Internationell beskattning. Vidare har jag varit biträdande doktorandhandledare för Patrik Emblad till dess att han disputerade under 2020.

Sedan 2015 är jag ordförande för skatterättsliga klubben i Göteborg, se www.skatterattsligaklubben.se. Jag är också suppleant i svenska avdelningen av International Fiscal Association och ersättare i Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Skatterätt

Undervisningsområden

  • Internationell skatterätt
  • Företagsbeskattning

Utvalda publikationer

Allokering av utdelningsinkomster i samband med aktielån och överlåtelse av rätt till framtida utdelning
Kleist, David
Skattenytt, 2015:9, s. 603-627, 2015

Tala är silver, tiga är guld: Om muntlig förhandling i förvaltningsmål, särskilt i skattemål
Kleist, David, Wejedal, Sebastian
Förvaltningsrättslig Tidskrift, 2013:4, s. 345-375, 2013

Begreppet beneficial owner och dess relevans i svensk skatterätt
Kleist, David
Svensk Skattetidning, 2013:1, s. 34-59, 2013

En skatterättslig analys av trust-institutet
Kleist, David
Skattenytt: Akademisk årsskrift, 4, s. 3-37, 2014

The Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS—Some Thoughts on Complexity and Uncertainty
Kleist, David
Nordic Tax Journal, 2018:1, s. 31-48, 2018