Länkstig

David Kleist

Professor

Juridiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C409
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om David Kleist

Min forskning avser ett brett spektrum av skatterättsliga frågor, med fokus på internationell inkomstskatterätt och inkomstbeskattning av företag. Jag har i min forskning bland annat behandlat frågor avseende dubbelbeskattningsavtal, utdelningsbeskattning, beskattning vid företagsöverlåtelser, skattefrågor i samband med anglosaxiska truster och skatteprocessrätt.

Jag har bakgrund som advokat och har fått många uppslag till forskningsprojekt därifrån. Min ambition är att den forskning jag bedriver ska behandla frågor av relevans för praktiskt verksamma jurister. Jag är därför mån om att bibehålla och utveckla mina kontakter med praktiken och välkomnar diskussioner om aktuella skatterättsliga frågor – slå gärna en signal eller skicka ett e-mail om du har någon fråga du vill diskutera.

Jag undervisar bland annat på juristprogrammets grundkurs i skatterätt samt på de båda fördjupningskurserna i skatterätt, Internationell skatterätt och Företagsbeskattning. Därutöver handleder och examinerar jag examensarbeten. Jag är också ledamot i professorsutskottet och har kursansvar för Internationell skatterätt. Vidare har jag varit biträdande doktorandhandledare för Patrik Emblad till dess att han disputerade under 2020.

Sedan 2015 är jag ordförande för skatterättsliga klubben i Göteborg, se www.skatterattsligaklubben.se. Jag är också suppleant i svenska avdelningen av International Fiscal Association, ersättare i Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet och ledamot i Vinges stipendienämnd.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Skatterätt

Undervisningsområden

  • Internationell skatterätt
  • Företagsbeskattning

Utvalda publikationer

The Implementation in Sweden of the General Anti-Avoidance Rule of the Anti-Tax Avoidance Directive. Nordic Tax Journal. 2023:1, p. 1-9.

Implementation of the ATAD Rules on Controlled Foreign Companies – A Nordic Member State Perspective, European Taxation. 2021:10, p. 425-439 (tillsammans med Koerver Schmidt, P, och Lindgren, J.).

Reglering om rapporteringspliktiga arrangemang från ett rättssäkerhetsperspektiv. Svensk skattetidning. 2019:8, p. 521-547.

The Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS—Some Thoughts on Complexity and Uncertainty. Nordic Tax Journal, 2018:1, p. 31-48.

Allokering av utdelningsinkomster i samband med aktielån och överlåtelse av rätt till framtida utdelning. Skattenytt. 2015 (9) p. 603-627.

En skatterättslig analys av trust-institutet. Skattenytt: Akademisk årsskrift. 2014, p. 3-37.

Tala är silver, tiga är guld: Om muntlig förhandling i förvaltningsmål, särskilt i skattemål. Förvaltningsrättslig Tidskrift. 2013 (4) p. 345-375 (tillsammans med Wejedal, S.).