Länkstig

Skatterättsakademins seminarieserie: Victoria Lindgren

Forskning
Samhälle & ekonomi

Skatterättsakademin i Göteborg har glädjen att bjuda in till seminarium den 25/5 med Victoria Lindgren som presenterar sitt avhandlingsprojekt: Den goda skattebetalaren

Seminarium
Datum
25 maj 2023
Tid
15:15 - 17:00
Plats
Sjörättsbiblioteket, C6, Handelshögskolan

I sitt avhandlingsarbete studerar Victoria subjektet ”skattebetalaren” och hur detta subjekt har konstruerats inom, av och i relation till de svenska tjänstebeskattningsreglerna. Ansatsen vilar i en poststrukturell och genealogisk förståelse av rätten i kombination med ett feministiskt perspektiv på densamma. Victoria är också anknuten till Genusforskarskolan vid Umeå Centrum för Genusstudier, vilket är en fakultetsövergripande forskarskola för tvärvetenskaplig (ämnesintegrerad) genusforskning.