Länkstig

Robert Påhlsson

Professor emeritus

Juridiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Robert Påhlsson

Jag har ägnat en stor del av min forskning åt de konstitutionella förutsättningarna för lagstiftning och rättstillämpning på skatteområdet. I flera arbeten har jag bland annat undersökt innebörden på skatteområdet av likabehandlingsprincipen, och förutsättningarna för retroaktiv stopplagstiftning. Jag har även intresserat mig för mer specifika frågor inom företagsbeskattningen och mervärdesbeskattningen, samt i flera studier undersökt hur rättsanvändarens egna värderingar kommer till uttryck i juridiskt beslutsfattande.

Utöver forskningen har jag haft många uppdrag som exempelvis opponent och i betygsnämnder samt i statliga utredningar. Min undervisning sker främst inom de olika skatterättsliga kurserna på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Inkomstbegreppet
  • Konstitutionell skatterätt
  • EU skatterätt
  • Svensk företagsbeskattning

Pågående forskning

  • Legislative technique: The drafting of tax law, -

Undervisningsområden

  • Konstitutionell skatterätt
  • Företagsbeskattning
  • EU skatterätt

Utvalda publikationer

Grundläggande inkomstskatterätt
Påhlsson, Robert, Kleist, David, Rendahl, Pernilla, Svensson, Bo

Sidovederlag vid underprisöverlåtelse till anställda
Påhlsson, Robert
Skattenytt, :11, s. 784-94, 2019

Konstitutionell skatterätt
Påhlsson, Robert

The taxpayer’s intentions: Subjective prerequisites in tax law
Påhlsson, Robert
Nordic Tax Journal, 1:1, 2017

The Vat Exemption for health care: EU Law and its impact on Swedish law
Påhlsson, Robert
Nordic Tax Journal, January 2016, s. 1-18, 2016