Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pernilla Rendahl

Professor

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C605
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Pernilla Rendahl

Nuvarande forskningsprojekt fokuserar på olika former av samhällsutmaningar för skatterätten. Dels hur miljöskatter utformas och används för att minska miljöpåverkan, dels frågor om rationalitet, legitimitet och funktionalitet där nationella och internationella normer utmanas av digitaliseringen och ökad gränsöverskridande handel i olika former, särskilt på mervärdesbeskattningens område. Inom ramen för frågor avseende rationalitet och legitimitet diskuteras särskilt frågor avseende utmaningar för hållbara skatterättsliga policies.

Jag disputerade 2008 på en avhandling om gränsöverskridande konsumtionsbeskattning av digitala tjänster. I avhandlingen föreslogs ett utökat utarbetande av riktlinjer på såväl OECD-nivå som EU-nivå för att motverka dubbelbeskattning och dubbel icke-beskattning på mervärdesskatteområdet. 

Under de senaste tio åren har jag främst forskat om mervärdesskatterättsliga frågor. Bland annat frågor om gränsöverskridande mervärdesbeskattning på medieområdet och TV-produktion. Härutöver jag även publicerat en nationalrapport om inkomstbeskattning av icke-etablerade företag som tillhandahåller tjänster till Sverige samt bidrag i antologier om ensidiga medels inverkan på dubbelbeskattning och icke-beskattning på såväl inkomstskatteområdet som mervärdesskatteområdet samt författat en större rapport om mervärdesskattens ändamålsenlighet.

Under 2015 påbörjades även ett större forskningsprojekt avseende miljöskatter som regleringsverktyg för att minska kemiska kombinationseffekter. Forskningen är kopplad till det tvärvetenskapliga forskningscentrat Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning vid Göteborgs universitet.

På andra webbplatser

Forskningsområden

 • Mervärdesskatterätt
 • EU skatterätt
 • Internationell skatterätt
 • Miljöskatterätt
 • Hållbarhetsfrågor i skatterätten

Pågående forskning

 • UGOT Challenge, Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning (huvudsökande: Thomas Backhaus och Jessica Coria), 2015-01 - 2020-12

Undervisningsområden

 • Mervärdesskatterätt
 • EU-skatterätt
 • Skatterätt
 • EU-rätt
 • Miljöskatter

Utvalda publikationer

Är mervärdeskatten en konsumtionsskatt eller företagsskatt? En rättsvetenskaplig studie av Mervärdeskattelagens ändamålsenlighet
Rendahl, Pernilla

Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies
Rendahl, Pernilla
IBFD Doctoral Series, 18 \, 2009

EU VAT and Double Taxation: A Fine Line between Interpretation and Application
Rendahl, Pernilla
Intertax, 41:8/9, s. 451-460, 2013

Unilateral Measures to Avoid International Double (Non-) Taxation: VAT/GST vs. Direct Taxation Value Added Tax and Direct Taxation: Similarities and Differences
Rendahl, Pernilla
Lange, et. al, Value Added Tax and Direct Taxation, Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, s. 1119-1144, 2009

Methodological Notes on a Changing Legislative Landscape
Rendahl, Pernilla
Lamensch, M., Traversa, E. & van Thiel, S. (Eds) 2015. Value Added Tax and the Digital Economy. The 2015 EU Rules and Broader Issues, Kluwer Law International, s. 169-180, 2015