Länkstig

Pernilla Rendahl

Professor

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C609
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Pernilla Rendahl

Nuvarande forskningsprojekt fokuserar på olika former av samhällsutmaningar för skatterätten. Dels hur miljöskatter utformas och används för att minska miljöpåverkan, dels frågor om rationalitet, legitimitet och funktionalitet där nationella och internationella normer utmanas av digitaliseringen och ökad gränsöverskridande handel i olika former, särskilt på mervärdesbeskattningens område. Inom ramen för frågor avseende rationalitet och legitimitet diskuteras särskilt frågor avseende utmaningar för hållbara skatterättsliga policies.

Jag disputerade 2008 på en avhandling om gränsöverskridande konsumtionsbeskattning av digitala tjänster. I avhandlingen föreslogs ett utökat utarbetande av riktlinjer på såväl OECD-nivå som EU-nivå för att motverka dubbelbeskattning och dubbel icke-beskattning på mervärdesskatteområdet. Resultatet av forskningen har resulterat i att OECD använder motsvarande utvärderingsmodell som jag använde i min avhandling för avvikelser på mervärdesskatteområdet i det internationell mervärdesskatterättsliga riktlinjerna. Likaså har EU i större utsträckning utarbetat riktlinjer på EU-nivå för att motverka olika tolkningar och tillämpningar av den harmoniserade mervärdesskatterätten på nationell nivå i de olika EU-medlemsstaterna. Trots detta kvarstår stora problem både inom EU och internationellt med parallella rättsbildningar, vilket är ett forskningsområde som jag har forskat om inom mervärdesskatteområdet de senaste femton åren.

Frågor om parallella rättsbildningar finns inom alla olika delar av rättssystemet och skatterätten, men dess snabba utveckling, parallellt på flera olika nivåer (nationell, regional och internationell) är ett ämne som visar olika former av parallellitet och polycentri i stor utsträckning. Det relaterar till alla olika skattebaser även om jag i första hand har studerat mervärdesskatten och andra typer av indirekta skatter såsom miljöskatter. I den forskning jag har gjort avseende inkomstskatt återfinns dock motsvarande problem även om de tar sig olika uttryck.

För närvarande arbetar jag främst på ett forskningsprojekt om skatterättvisa och kontextualisering av rätten som är finansierat av Torsten Söderbergs stiftelse.

På andra webbplatser

Forskningsområden

 • Mervärdesskatterätt
 • EU skatterätt
 • Internationell skatterätt
 • Miljöskatterätt
 • Hållbarhetsfrågor i skatterätten

Pågående forskning

 • Ökad skatterättvisa genom ökad kontextualisering?, Torsten Söderbergs stiftelse

Undervisningsområden

 • Mervärdesskatterätt
 • EU-skatterätt
 • Skatterätt
 • EU-rätt
 • Miljöskatter

Utvalda publikationer

Är mervärdeskatten en konsumtionsskatt eller företagsskatt? En rättsvetenskaplig studie av Mervärdeskattelagens ändamålsenlighetRendahl, Pernilla

Cross-Border Consumption Taxation of Digital SuppliesRendahl, PernillaIBFD Doctoral Series, 18 \, 2009

EU VAT and Double Taxation: A Fine Line between Interpretation and ApplicationRendahl, PernillaIntertax, 41:8/9, s. 451-460, 2013

Unilateral Measures to Avoid International Double (Non-) Taxation: VAT/GST vs. Direct Taxation Value Added Tax and Direct Taxation: Similarities and DifferencesRendahl, PernillaLange, et. al, Value Added Tax and Direct Taxation, Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, s. 1119-1144, 2009

Methodological Notes on a Changing Legislative LandscapeRendahl, PernillaLamensch, M., Traversa, E. & van Thiel, S. (Eds) 2015. Value Added Tax and the Digital Economy. The 2015 EU Rules and Broader Issues, Kluwer Law International, s. 169-180, 2015