Göteborgs universitet
Bild
Lady justice painted on a wall
Foto: DeVaul, Ibrahim Tosun
Länkstig

Joakim Dungels minne: Seminarier i internationell rättvisa

Föreningen Joakim Dungels minne grundades till minne av Joakim Dungel, en alumn vid Göteborgs universitet. Seminarierna i internationell rättvisa skapades för att verka för de frågor relaterade till mänskliga rättigheter och folkrätt som Joakim brann och arbetade för.

Joakim Dungel var en svensk jurist med inriktning mot humanitärrätt och mänskliga rättigheter. Den 1 april 2011 dödades han i ett angrepp på FN-basen där han arbetade i Mazar-i-Sharif, Afghanistan.

Joakim Dungel utbildade sig till jurist vid Göteborgs universitet, följt av en LL.M. vid New York University. Han inriktade sig mot humanitärrätt och mänskliga rättigheter och var under en period verksam vid den internationella krigsförbrytartribunalen i Haag. Joakim hade ett starkt internationellt fokus och arbetade även vid Internationella krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien samt Internationella Rwandatribunalen och vid Specialdomstolen för Sierra Leone.

Joakim Dungel

Tidigare föreläsningar