Göteborgs universitet
Bild
Brain
Länkstig

Om Max Thorsson

Max Thorsson (leg. fysioterapeut) är doktorand vid Gillbergcentrum (GNC) vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi.

Max forskning handlar om att utveckla och utvärdera metoder för att objektivt undersöka motorik och social interaktion som kan användas i allmänhet och för individer med ESSENCE. I sitt doktorandprojekt har han utvecklat ett pekskärmsbaserat motoriktest och ett tvåvägs kamerasystem för att studera ögonrörelser. En röd tråd i hans doktorandprojekt är att metoderna ska vara intressanta och anpassade för individer med ESSENCE-problematik.

Hans forskning om motorik har bidragit med ytterligare kunskap om hur inhibering och flexibilitet påverkar barns spatiotemporala kontroll. Dessutom har den bekräftat och utvecklat flera teorier gällande kommunikationsroller, ögonkontakt och autistiska drag, vid social interaktion.

Forskningsintressen

Max forskningsintressen fördjupar sig i förståelsen av de komplexa funktionerna som ligger till grund för sociala och motoriska samordningssvårigheter. Med utgångspunkt i hans bakgrund inom fysioterapi är hans metodutveckling rotad i rörelseanalys. Med medvetenheten om att rörelsekvalitet sträcker sig bortom bara resultat, betonar Max forskning de tidsmässiga aspekterna av utförandet. Hans mål är att dra nytta av nya teknologier för att få djupare insikter om utförandets dynamik på ett icke påträngande och uppmuntrande sätt.

Kontaktinformation