Göteborgs universitet
Bild
Brain
Foto: Anita Ponne/Shutterstock.com
Länkstig

Om Gunilla Westman Andersson

Gunilla Westman Andersson är universitetslektor vid institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik (IPS) vid Göteborgs universitet. Hon är också programledare för Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet. Gunilla är utbildad specialpedagog och har erfarenhet av arbete inom förskola/skola, barn- och ungdomshabilitering och har under många år arbetat som specialpedagog vid Enheten för barnneuropsykiatri (BNK) i Göteborg.
 

Gunilla Westman Andersson
Gunilla Westman Andersson

Forskningsintressen

Gunilla disputerade år 2013 vid Gillbergcentrum i Göteborg med en avhandling om förskolebarn med autism med fokus på diagnostik, könsaspekter och föräldraerfarenheter (Autism in preschoolers – assessment, diagnostic and gender aspects). Hon har också en masterexamen i Specialpedagogik. Forskningsområdet är fortsatt riktat mot barn och unga med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar – stöd till familj och pedagogisk personal, men också hur olika funktionsnedsättningar påverkar individer i pedagogiska sammanhang. Tvärvetenskapligt samarbete och forskning är något som hon framhåller som viktigt för att kunna utveckla såväl teoretisk kunskap som praktik för barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd.  Gunilla är en del av forskarmiljön Platform for Research in Inclusive education and School development (PRIS) vid Göteborgs universitet och har ett nära forskningssamarbete med Gillbergcentrum, Göteborgs universitet.

Financiering

  • FoU-Committee in Gothenburg, South Bohuslän County Council
  • Annmari and Per Ahlqvist Foundation
  • Wilhelm and Martina Lundgren Foundation
  • Swedish Science Council
  • ALF
     

Kontaktinformation

Gunillas avhandling

"Autism in preschoolers Assessment, diagnostic and gender aspects"