Göteborgs universitet
Bild
Portrait of smiling classmates doing thumbs up to camera on campus
Foto: wavebreakmedia/Shutterstock.com
Länkstig

Specialpedagog i sjukvården – JA TACK!

Gunilla Westman Anderssons senaste blogginlägg

[Publicerat 3 oktober, 2017 av Gunilla Westman Andersson]

Idag vill jag lyfta fram min egen profession; specialpedagoger. Specialpedagoger arbetar vanligtvis inom förskola/skola, men också inom andra verksamheter, som t ex i sjukvården. Detta kan för en del kanske låta lite märkligt, men likaväl som att vi har tex läkare i skolan så behövs pedagoger inom vissa delar av vården. Jag har själv haft förmånen att arbeta på en neuropsykiatrisk utredningsenhet i många år, men har precis lämnat min plats till någon annan som kommer att gå in i viktiga arbetsuppgifter.

Men vad har en pedagog i sjukvården att göra kan man då undra? Man kanske kan förstå att en pedagog kan behöva undervisa och stödja barn som ligger inne på sjukhus under en längre tid, men något annat? Vi ska nu fokusera på utredningar av barn och ungdomar med t ex misstänkt autism eller andra utvecklingsrelaterade problem som jag fortsättningsvis i denna blogg benämner ESSENCE (Gillberg, 2010). Forskning har visat att, för att en optimal utredning av ESSENCE-relaterade problem ska kunna ske, behöver man bedöma individen utifrån olika perspektiv, dvs med hjälp av olika professioner i ett nära teamarbete. Det är numera ganska vanligt att man i utredningsteam har en läkare, psykolog, logoped och specialpedagog. Men då är väl specialpedagogen anställd i skolan? Nej, i detta fall är det viktigt att specialpedagogen är en del av utredningsteamet på samma villkor som de övriga.
Varför? Jo, för det första är det viktigt med god kunskap om både barns ”typiska” utveckling och specifik kunskap om ESSENCE, samt vad detta kan innebära för det enskilda barnet. För det andra måste man också kunna bedöma i vilken mån den pedagogik som tillämpas i förskola/skola kan påverka barnet. En specialpedagog har god kännedom om pedagogiska strategier och även om vilka situationer som kan vara extra utmanande. En viktig del för en specialpedagog i samband med ESSENCE-utredningar är att observera och samla in information från den pedagogiska verksamheten. Varför är då detta så viktigt? Jo, många gånger blir barnets eventuella svårigheter extra synliga där, vilket beror på att förskole-/skolmiljön ofta är utmanande för individen. Man måste också kunna särskilja en bristfällig pedagogik från ett problem som beror på mer genomgripande svårigheter hos individen. Samtidigt måste man bedöma om barnets svårigheter bara visar sig i andra miljöer än tex förskola/skola. All denna information blir en viktig komponent i den slutliga gemensamma diagnostiska bedömningen.
Om barnet bedöms uppfylla en diagnos, har specialpedagogen i utredningsteamet en viktig uppgift i att föra ut informationen till kollegor i förskola/skola. Anpassad pedagogik och förhållningssätt är inte sällan det viktigaste vad gäller insatser – och om inte dessa räcker får man ta ställning till ytterligare alternativ. Att som specialpedagog – med god kunskap om och erfarenhet av ESSENCE – kunna samarbeta kring pedagogiska strategier med kolleger i barnets vardag är på många håll tyvärr hittills underskattat. Med en god pedagogik och kunskap om individens behov blir förhoppningsvis inte problemen lika stora och vi bereder väg för en positiv utveckling och ett gott liv.

Så till specialpedagoger i sjukvården säger vi JA TACK!

[Detta är en blogg. Syftet med bloggen är att informera och väcka tankar om angelägna ämnen. Åsikterna är skribentens och inte nödvändigtvis Gillbergcentrums.]