Göteborgs universitet
Bild
Girls sitting on a bench with books in their hands
Länkstig

Forskning om PFAS i Ronneby - Ökad risk för språkstörning hos flickor

Enligt Carmela Miniscalcos forskning om PFAS i Ronneby finns det en ökad risk för språkstörning hos flickor.

[Publicerat 1 augusti 2023 av Carmela Miniscalco]

Exponering för PFAS under fostertiden misstänks kunna påverka hjärnans utveckling negativt, men den befintliga forskningen är spretig och studier från högexponerade grupper saknas. Språkförmåga är en bra markör för hjärnans utveckling.

Sedan länge undersöks alla barns hälsa och kognitiva utveckling vid rutinkontroller på BVC. Misstänker man språkstörning remitteras barnen till logoped för vidare utredning.

I studien ingår alla barn som föddes i Blekinge mellan 1998 och 2013. Utifrån mammans bostadsadress fem år före förlossningen kunde vi ta reda på vilka barn som exponerats för höga PFAS-nivåer. Vi hämtade uppgifter om remisser från BVC till logoped och om diagnoser satta av logoped från Region Blekinges sjukvårdsregister. I beräkningarna togs hänsyn till mammas ålder, utbildningsnivå och rökning samt barnets kön och ordning i syskonskaran, faktorer som har stor betydelse för barns språkutveckling.

Studien visar att högexponerade barn har en ökad risk att bli remitterade från BVC till logoped. Högexponerade flickor har en markant ökad risk att få en språkstörningsdiagnos, men vi såg ingen sådan riskökning hos pojkar.

Framöver finns planer på att undersöka om det även finns en ökad risk för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD och autism).

Forskningen drivs i samarbete med  Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet och Lunds universitet.

Den vetenskapliga publikationen finns här Developmental language disorders in preschool children after high exposure to perfluoroalkyl substances from contaminated drinking water in Ronneby, Sweden

Ronneby PFAS Research Program     

[Detta är en blogg. Syftet med bloggen är att informera och väcka tankar om angelägna ämnen. Åsikterna är skribentens och inte nödvändigtvis Gillbergcentrums].

 

Carmela Miniscalco
Carmela Miniscalco
Foto: Josefin Bergenholtz