Göteborgs universitet
Bild
Children watching the tv with their mother on the sofa
Foto: Ketut Subiyanto/Pexels.com
Länkstig

Carmela’s way”

Carmela Miniscalcos senaste blogginlägg

[Publicerat 5 september, 2017 av Carmela Miniscalco]

Vi brukar åka till Italien varje sommar till en liten bergsby där tiden har stått stilla. I vårt lilla stenhus har vi en gammal TV som vi slår på för att komma igång med det italienska språket. Varje morgon har en av TV-kanalerna en nyhetsgenomgång där en person går igenom aktuella händelser. Nyheter presenteras på TV i alla länder så det är inget konstigt med det – det unika är sättet det görs på! Kameran fokuserar texten i tidningsnotisen, journalisten använder en överstrykningspenna för att markera var i texten hen befinner sig och läser sedan samtidigt tydligt och noggrant upp det som står. Vi som tittar får alltså både höra och se det som läses upp. Att koppla ihop bokstäverna med språkljuden och den skrivna texten med talade ord och meningar hjälper mig att förstå lite bättre och motiverar mig att lyssna ännu lite mer. På så sätt byggs mitt ordförråd upp och jag förstår mer och mer. Dessutom återkommer det här inslaget på TV dag efter dag och har gjort så i alla år. Så förutom att koppla ljud till bokstav så används intressanta och aktuella händelser kontinuerligt till att motivera TV- tittaren, dvs. mig, att lyssna, läsa och uppmärksamma språket även om det rör sig om ett annat språk än det egna modersmålet. Sammantaget gör det att jag tycker att min italienska förbättras och på så sätt främjas både språk- och läsinlärningen!

Vi vet både från nationell och internationell forskning att ca 6-8 % av alla förskolebarn har språkstörning och att mer än hälften av dem senare får läs- och skrivsvårigheter. De språkliga svårigheterna hos förskolebarnen (med eller utan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) får alltså en negativ och långvarig påverkan på funktion och delaktighet i det dagliga livet.

Det jag funderar på – mitt i semestern – är om sättet som denna oerhört pedagogiska italienska nyhetsgenomgång genomförs på dag efter dag rent tentativt skulle kunna vara en perfekt modell för att kontinuerligt träna språk och läsning! Inte bara för mig som är intresserad av att lära mig italienska utan kanske skulle den vara ännu mer lämplig för den stora andelen barn och ungdomar med språkstörning eller läs- och skrivsvårigheter med och utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar! Vi vet förstås att det finns flera andra faktorer som har betydelse för barns utveckling och lärande, hälsa och välmående, men detta skulle kunna vara ett sätt att främja språkinlärning.

Om man kunde fånga barns uppmärksamhet med för dem intressanta och meningsfulla motiverande dagliga små notiser hemma och/eller i förskola/skola där man kombinerar att ”höra/lyssna” med att ”göra/läsa” text så blir det lättare att motivera och roligare med språkinlärning och läsning! 

[Detta är en blogg. Syftet med bloggen är att informera och väcka tankar om angelägna ämnen. Åsikterna är skribentens och inte nödvändigtvis Gillbergcentrums.]