Göteborgs universitet
Bild
Brain with children
Länkstig

Om Elisabeth Fernell

Elisabeth Fernell är barnläkare med specialisering inom barnneurologi och barnhabilitering och har arbetat kliniskt inom detta fält på barnneurologen i Göteborg på 1980-talet, och sedan på barnneurologen Huddinge sjukhus och på Karolinska/Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Avhandlingsprojektet i Göteborg rörde barn med hydrocephalus och disputation ägde rum 1987 vid Göteborgs universitet. En del i avhandlingsprojektet rörde olika former av funktionsnedsättningar hos dessa barn; cerebral pares, intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi. Efter ett förslag från professor Christopher Gillberg analyserades även i vilken utsträckning dessa barn hade autism och beteendemässiga svårigheter.

Det fortsatta kliniska arbetet inom barnneurologi kom sedan att ligga i skärningspunkten mellan barnneurologi och barnneuropsykiatri, området vi idag benämner ESSENCE. Docentur på Karolinska institutet 1996.

Under 2011 erhölls en adjungerad professur, knuten till Gillbergcentrum, Göteborgs universitet och med klinisk anknytning till den Barnneuropsykiatriska kliniken i Göteborg.

Elisabeth Fernell
Elisabeth Fernell
Foto: Åsa Deleau Wiklund

Forskningsintressen

Forskningsarbetet har fokuserat på utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; intellektuell funktionsnedsättning, autism, språkstörning, synnedsättning, ADHD och på en del etiologiskt definierade patientgrupper. Studier som har rört epidemiologi/prevalens, klinisk bild, orsaker, insatser/behandling och prognos. Varit huvud– eller bihandledare för doktorander inom dessa områden.

Ett intresse har också riktats mot skolfrågor, skolpolitik, frågan om vi har en skola/läroplan för alla.

Deltagit i en arbetsgrupp tillsammans med skolläkare och neuropsykologer och utformat ett dokument som ger vägledning för det viktiga samarbetet inom elevhälsan för elever som har svårigheter som kan tala för en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Finansiering

Elisabeths har för sin forskning erhållit bidrag från:

  • Allmänna Arvsfonden
  • FoU-medel från Skaraborgs sjukhus i Skövde,
  • Hjärnfonden
  • Life Watch Niclas Öberg Foundation.

Kontaktinformation