Göteborgs universitet
Bild
Staden Cochabamba, Bolivia.
Foto: Alejo Miranda
Länkstig

Doktorandprogram vid Universidad Mayor de San Simón i Bolivia

I samarbete med Universidad Mayor de San Simón (UMSS) i Cochabamba, Bolivia, har Institutionen för globala studier etablerat ett nytt tvärvetenskapligt doktorandprogram inom samhällsvetenskap.

Programmet är ett av flera samverkande delprogram i Bolivia som finansieras av SIDA (The Swedish International Development Cooperation Agency), och fokuserar på flera av Institutionen för globala studiers expertområden, såsom hållbarhet, utveckling, civilsamhället och frågor för ursprungsbefolkningar.

Vårt delprogram syftar till att stärka och höja kvaliteten på samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning vid UMSS. Syftet är vidare att skapa en grund för forskarutbildningar av hög kvalitet och även att tillhandahålla relevant kunskap och bidra till offentliga institutioner, civilsamhället och ekonomiska aktörer, som syftar till att minska fattigdomen i Bolivia. Programmet kommer att genomföras mellan år 2021 och 2025, i samordning med ett masterprogram och genom att utveckla en dataplattform som ska användas av forskare och utvecklingsaktörer. För genomförandet har UMSS ett betydande antal forskare med doktorsexamen inom samhällsvetenskap och humaniora i tio olika forskningscentra. Ytterligare tio doktorander har antagits och ska utbildas i det nya doktorandprogrammet.

Institutionen för globala studier kommer att bidra huvudsakligen genom att tillhandahålla erfarenheter av liknande samarbeten, forskarutbildningsprogram, vetenskaplig expertis, handledning och undervisning, faciliteter vid besök i Sverige, och tillgång till specialiserad information och akademiska nätverk.

Samordnande enhet är ISP vid Uppsala universitet, och mer information om det övergripande programmet finns på ISP:s hemsida.