Göteborgs universitet
Länkstig

Gender and Development in Practice

Forskar- och praktikernätverket Gender and Development In Practice (GADIP) etablerades 2007 smed syfte att dela och sprida kunskap samt att föra förutsättningslösa diskussioner kring genus och utvecklingsfrågor mellan forskare och praktiker.

Fullständig information om GADIP hittar du på vår internationella webbplats.