Göteborgs universitet
Bild
Landskap i Rwanda.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Kapacitetsuppbyggande i Rwanda

Vi samarbetar med University of Rwanda i ett projekt finansierat av Sida.

Institutionen för globala studier har sedan 2003 samarbetat med University of Rwanda i ett kapacitetsuppbyggande projekt finansierat av Sida. Syftet med projektet är att ge institutionellt stöd till byggandet av en hållbar och nationell forskningskapacitet i Rwanda. Fokus ligger på att tillsammans med samarbetspartners i Rwanda bedriva forskarutbildning och utveckling av långsiktiga forskningsstrategier och ökat forskningssamarbete. Vår huvudsakliga samarbetspartner i Rwanda är Center for Conflict Management (CCM) vid University of Rwanda.

I projektet jobbar vi med:

  • att medverka och stötta under implementeringen av forskarutbildningen i Fred, konflikt och säkerhetsforskning vid CCM i Kigali
  • att stötta ett antal postdoktorer
  • att stärka forskningskapaciteten vid CCM genom gemensamma aktiviteter såsom forskningsseminarier, publikationer och forskningsanslagsansökningar.

Samordnande enhet är the International Science Programme (ISP) vid Uppsala universitet, och mer information om det övergripande programmet finns på denna länk.