Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Per Thilander

Universitetslektor

Företagsekonomiska
institutionen
Telefon
Fax
031-786 14 66
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
J412
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Per Thilander

Sedan 2014 är Per en av två föreståndare för Centrum för global HRM (CGHRM) som är ett tvärvetenskapligt centrum konstituerat mellan Handelshögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten. CGHRM syftar till att stärka den svenska konkurrenskraften och ett hållbart arbetsliv genom att initiera, driva och utveckla relevant HRM-forskning. Forskningen ska på bästa sätt nyttigöras genom seminarier, konferenser och nya mötesplatser mellan företrädare för akademin, företag och offentliga organisationer. Centret verkar också för att stärka utbildningen inom HRM-området, både på grundnivå och på avancerad nivå.

Pers forskningsområde handlar främst om organisering av HR, hur större företag och offentliga organisationer introducerar shared service centers och service delivery models inom HR och vilka konsekvenser detta främst får för chefer och HR-medarbetare i organisationer. I ett pågående projekt, Global HR transformations, studeras hur tre olika globala företag introducerar konceptet HR-transformation globalt och vilka utmaningar detta medför för företagen, deras chefer och HR-medarbetare, särskilt med avseende på nationella, kulturella och institutionella faktorer.

Forskningsområden

  • HR, Ledarskap, Chefsarbete

Undervisningsområden

  • HR, Ledarskap, Chefsarbete

Utvalda publikationer

Paradoxifying Organizational Change: Cynicism and Resistance in the Swedish Armed Forces
Bergström, Ola, Styhre, Alexander, Thilander, Per
Journal of Change Management, 14:3, s. 384-404, 2014

Personalarbete och HR-transformation - om samspel och relationer mellan linjechefer och HR-medarbetare
Thilander, Per

HR-transformation på svenska: om organisering av HR-arbete
Boglind, Anders, Hällsten, Freddy, Thilander, Per