Länkstig

Per Thilander

Universitetslektor

Företagsekonomiska institutionen
Telefon
Fax
031-786 14 66
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
J412
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Per Thilander

Under perioden 2014-2020 var Per en av två föreståndare för Centrum för global HRM (CGHRM) som är ett tvärvetenskapligt centrum konstituerat mellan Handelshögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten. CGHRM syftar till att stärka den svenska konkurrenskraften och ett hållbart arbetsliv genom att initiera, driva och utveckla relevant HRM-forskning. Forskningen ska på bästa sätt nyttigöras genom seminarier, konferenser och nya mötesplatser mellan företrädare för akademin, företag och offentliga organisationer. Centret verkar också för att stärka utbildningen inom HRM-området, både på grundnivå och på avancerad nivå. Per ingår sedan 2020 i styrgruppen för CGHRM.

Pers forskningsområde handlar främst om två områden; det första handlar om organisering av HR, hur större företag och offentliga organisationer väljer att organisera sina HR-funktioner, t ex. som shared service centers och service delivery models inom HR samt vilka konsekvenser detta främst får för chefer och HR-medarbetare i organisationer. Det andra forskningsområdet handlar om People Analytics, hur företag och offentliga organisationer introducerar nya datadrivna och digitala metoder, verktyg och arbetssätt för att förbättra sitt beslutsfattande inom HR-området, samt vilka utmaningar och möjligheter detta innebär för olika aktörer i organisationer.

Forskningsområden

  • HRM, Digitalisering, Ledarskap, Chefsarbete, Medarbetarskap

Undervisningsområden

  • HRM, Digitalisering, Ledarskap, Chefsarbete, Medarbetarskap

Utvalda publikationer

HR-transformation på svenska: om organisering av HR-arbete, Boglind, Anders, Hällsten, Freddy och Thilander, Per, 2021

Personalvetenskapliga perspektiv på organisering, Thilander, Per och Sköld, Lena, 2020

Paradoxifying Organizational Change: Cynicism and Resistance in the Swedish Armed Forces, Bergström, Ola, Styhre, Alexander, Thilander, Per, Journal of Change Management, 14:3, s. 384-404, 2014

Personalarbete och HR-transformation - om samspel och relationer mellan linjechefer och HR-medarbetare, doktorsavhandling, Thilander, Per, 2013