Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Freddy Hällstén

Universitetslektor

Företagsekonomiska
institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
J510
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Freddy Hällstén

Mitt forskningsområde är värdeskapande human resource management. Projektet har studerat hur HR-arbetet organiserats med strävan efter större affärsorientering och värdeskapande samt hur det har påverkat organisationen i övrigt. Ofta används begreppet HR transformation för att beskriva gjorda förändringar, som bygger på principer om tredelad organisering, s k shared service-organisation: service centers, expertenheter och lokala HR business partners. Resultaten pekar på att många har följt konceptet HR-transformation och till synes kopierat stora multinationella företags sätt att organisera HR-verksamhet. I praktiken uppstår dock många olika sätt att organisera verksamheten på, vilket gör att man kan tala om "HR-transformationer". Samtidigt har förändringarna inte blivit så stora som förespråkarna hoppats på, vilket beror på att det inte räcker att förändra organiseringen av HR-arbetet, man måste ha med sig linjechefer och andra aktörer för att lyckas väl. Detta eftersom även dessa kategorier påverkas av HR:s förändringar. Dessutom återstår fortfarande en hel del att göra vad gäller HR:s affärskoppling och värdeskapande.

Vår forskning kring HR-transformation tilldelades pris för Årets HR-forskning 2013.

Jag fortsätter följa HR-arbetets omorganisering och strävan efter värdeskapande, däribland hur den internationella/globala transformationen ser ut och utvecklas. Det finns även flera angränsande forskningsområden som intresserar mig och som anknyter till transformationsbegreppet, främst HR:s digitalisering, användning av nya analysinstrument så som HR analytics samt nya organisationsformer, däribland agilt HRM.

Under 1990-talet och första årtiondet 2000 studerade jag områden som personalekonomi och chefers personalansvar, liksom medarbetarskap och etik. Forskningsresultaten kring medarbetarskap finns med i boken Medarbetarskap i praktiken (Studentlitteratur 2006). Under 2007 publicerade vi en praktiskt inriktad handbok, Medarbetarskap från ord till handling (Liber). Boken (också som ljudbok), finns även utgiven i Norge. År 2016 publicerades ett kapitel i International Human Resource Management (Dickmann, Brewster and Sparrow - eds.) (Routledge): Nordic HRM - Distinctiveness and Resilience

Forskningsområden

  • Human Resource Management

Undervisningsområden

  • Human Resource Management
  • Etik
  • Ledarskap och medarbetarskap
  • Organisationsteori

Utvalda publikationer

HR transformation and shared services: Adoption and adaptation in Swedish organisations
Boglind, Anders, Hällsten, Freddy, Thilander, Per
Personnel Review, 40:5, s. 570-588, 2011

Medarbetarskap i praktiken
Hällsten, Freddy, Tengblad, Stefan

Förmåga till medarbetarskap
Hällsten, Freddy
Arbets(o)förmåga - ur ett mångdisciplinärt perspektiv. Vahlne Westerhäll, L. (red.), Stockholm : Santérus förlag, s. 89-112, 2008

HR-transformation på svenska: om organisering av HR-arbete
Boglind, Anders, Hällsten, Freddy, Thilander, Per

Nordic HRM: Distinctiveness and Resilience
Andersen, Torben, Hällsten, Freddy
International Human Resource Management: Contemporary HR Issues in Europe. Eds.: Dickmann, M., Brewster, C. and Sparrow, P, London : Routledge, s. 100-114, 2016