Länkstig

Freddy Hällstén

Universitetslektor

Företagsekonomiska institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
J510
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Freddy Hällstén

Mitt forskningsområde är värdeskapande human resource management (HRM). Projektet har studerat hur HR-arbetet organiserats med strävan efter större affärsorientering och värdeskapande samt hur det har påverkat organisationen i övrigt. Ofta används begreppet HR transformation för att beskriva gjorda förändringar, som bygger på principer om tredelad organisering, s k shared service-organisation: service centers, expertenheter och lokala HR business partners. Resultaten pekar på att många har följt konceptet HR-transformation och till synes kopierat stora multinationella företags sätt att organisera HR-verksamhet. I praktiken uppstår dock många olika sätt att organisera verksamheten på, vilket gör att man kan tala om "HR-transformationer". Samtidigt har förändringarna inte blivit så stora som förespråkarna hoppats på, vilket beror på att det inte räcker att förändra organiseringen av HR-arbetet, man måste ha med sig linjechefer och andra aktörer för att lyckas väl. Detta eftersom även dessa kategorier påverkas av HR:s förändringar. Dessutom återstår fortfarande en hel del att göra vad gäller HR:s affärskoppling och värdeskapande, liksom den strategiska HR-dimensionen.

Vår forskning kring HR-transformation tilldelades pris för Årets HR-forskning 2013, efter att vi släppt boken HR-transformation på svenska (Studentlitteratur). En senare version kom 2021 och inkluderar då en uppdatering av de empiriska undersökningar som gjorts samt ett extra kapitel om hur det framtida HR-arbetet kan organiseras med hänsyn till digitalisering, människor och sociala värderingar.

Jag fortsätter följa HR-arbetets organisering och strävan efter värdeskapande, däribland hur den internationella/globala transformationen ser ut och utvecklas liksom strategisk HRM som ett förhållningssätt i det dagliga HR-arbetet. Det finns även flera angränsande forskningsområden som intresserar mig och som anknyter till transformationsbegreppet, främst HR:s digitalisering, användning av nya analysinstrument så som HR analytics samt nya organisationsformer, däribland agilt HRM.

Under 1990-talet och första årtiondet 2000 studerade jag områden som personalekonomi och chefers personalansvar, liksom medarbetarskap och etik. Forskningsresultaten kring medarbetarskap finns med i boken Medarbetarskap i praktiken (Studentlitteratur 2006). Under 2007 publicerade vi en praktiskt inriktad handbok, Medarbetarskap från ord till handling (Liber). Boken (också som ljudbok), finns även utgiven i Norge. År 2016 publicerades ett kapitel i International Human Resource Management (Dickmann, Brewster and Sparrow - eds.) (Routledge): Nordic HRM - Distinctiveness and Resilience

Forskningsområden

  • Human Resource Management

Undervisningsområden

  • Human Resource Management
  • Etik
  • Ledarskap och medarbetarskap
  • Organisationsteori

Utvalda publikationer

HR transformation and shared services: Adoption and adaptation in Swedish organisations. Boglind, Anders, Hällstén, Freddy, Thilander, Per. Personnel Review, 40:5, s. 570-588, 2011.

Medarbetarskap i praktiken. Hällstén, Freddy, Tengblad, Stefan. Studentlitteratur, 2006.

HR-undersökningen 2017. En enkätstudie om HR-arbete i Sverige. Hällstén, Freddy; Peixoto, Anna; Vikhamn, Wajda. Centrum för global HRM, Göteborgs universitet, 2017.

HR-transformation på svenska: om organisering av HR-arbete. Boglind, Anders, Hällstén, Freddy, Thilander, Per. Studentlitteratur, 2021 (2013).

Nordic HRM: Distinctiveness and ResilienceAndersen, Torben, Hällstén, FreddyInternational Human Resource Management: Contemporary HR Issues in Europe. Eds.: Dickmann, M., Brewster, C. and Sparrow, P, London : Routledge, s. 100-114, 2016