Göteborgs universitet
Länkstig

Doktorandkurser

Förvaltningshögskolan genomför återkommande fyra kurser på forskarnivå, och därtill kurser som ges enstaka gånger efter behov. Kurserna är även öppna för doktorander vid andra institutioner inom Göteborgs universitet och andra lärosäten.

Contemporary research on public administration: close reading of PhD theses 7.5 hp (13FH021)

13FH021 Literature list (PDF)
13FH021 Course content (PDF)

Perspectives on Network Governance in Contemporary Urban Planning: Institutional Theory and Governance 7.5 hp (13FH020)

13FH020 Litteratur (PDF)
13FH020 Kursplan (PDF)

Managementtrender i offentlig förvaltning, 7.5 hp (13FH014)

13FH014 Litteratur (PDF)
13FH014 Kursplan (PDF)

Organisationsteoretiska perspektiv, 7.5 hp (13FH018)

13FH018 Litteratur (PDF)
13FH018 Kursplan (PDF)

Introduktion till forskning om offentlig förvaltning 7.5 hp (13FH002)

13FH002 Litteratur (PDF)
13FH002 Kursplan (PDF)