Göteborgs universitet
Länkstig

Antagning till utbildning på forskarnivå

Förvaltningshögskolan utlyser med jämna mellanrum tjänster som doktorand i offentlig förvaltning. Det finns även möjlighet att bli antagen som samverkansdoktorand, det vill säga genom avtal mellan universitetet och en extern arbetsgivare.