Länkstig

Jayeon Lee

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Jayeon Lee

f.d. efternamn: Lindellee

Jag doktorerade i socialt arbete vid Lunds universitet 2018. I min avhandling studerade jag förändringar som arbetslöshetsförsäkringen i Sverige har gått igenom under de senaste decennierna, genom att analysera institutionella förändringar och dess fördelningsmässiga konsekvenser.

Mina forskningsintressen inkluderar arbetsmarknads- och socialpolitik, socialförsäkringar, civilsamhällesorganisationer samt hållbarhetsfrågor. Mer specifikt intresserar jag mig för frågor såsom:

Jag är med följande forskarnätverk:

  • Sustainable Welfare & Eco-social Policy Network
  • Postgrowth Nordics
  • ENOUGH - International Network for Sufficiency Research & Policy
  • Sustainability Transitions Research Network

Som lektor undervisar jag på socionomprogrammet och på masterprogrammet. Föreläsningsämnen inkluderar socialpolitik, socialförsäkringar, ojämlikhet, klimaträttvisa, ekosocialpolitik, m.m.