Länkstig

Jayeon Lee

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Jayeon Lee

f.d. efternamn: Lindellee

Jag doktorerade i socialt arbete vid Lunds universitet 2018. I min avhandling studerade jag förändringar som arbetslöshetsförsäkringen i Sverige har gått igenom under de senaste decennierna, genom att analysera institutionella förändringar och dess fördelningsmässiga konsekvenser.

Mina forskningsintressen inkluderar arbetsmarknads- och socialpolitik, socialförsäkringar, civilsamhällesorganisationer samt hållbarhetsfrågor. Mer specifikt intresserar jag mig för frågor såsom:

  • Hållbar välfärd inom planetära gränser - bortom produktivismen/den tillväxtbaserade välfärdsstaten
  • Allmänhetens acceptance för ekosocialpolitiska åtgärder som reglerar de rikas klimatavtryck
  • Arbetsmarknadsparternas nya roll i omställningsstöd

Som lektor undervisar jag på socionomprogrammet och på masterprogrammet från och med vårterminen 2023.