Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lowe Bergström

Doktorand

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Lowe Bergström

Utbildningsbakgrund Jag är utbildad socionom och har en masterexamen i socialt arbete respektive sociologi. Är anställd som doktorand vid institutionen sedan hösten 2017.

  • Socionomexamen, Linnéuniversitetet (2011) 
  • Masterexamen i Socialt arbete, Göteborgs universitet (2014)
  • Masterexamen i Sociologi, Göteborgs universitet (2017) 
  • Forskarutbildning i Socialt arbete, Göteborgs universitet (pågående)

 Forskningsintressen

Professions- och organisationssociologiska frågor som rör relationen mellan socialpolitik, välfärdsstatens organisering och socionomers professionella villkor. 

 

Avhandlingsprojekt I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur socionomkonsulter och andra representanter för den privata konsultbranschen rättfärdigar branschen och förekomsten av inhyrda konsulter inom socialtjänstens myndighetsutövande verksamhet. Studien syftar även till att undersöka varför socionomer söker sig till branschen och hur de motiverar sitt val samt vad det innebär att arbeta som socionomkonsult och hur det skiljer sig från att vara anställd som socialsekreterare inom socialtjänsten.

 

Undervisning

Jag undervisar för närvarande på följande kurser:

  • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod I (termin 4) 
  • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod II (termin 6)
  • Vetenskapligt arbete (termin 6)
  • Ledning och organisering av socialt arbete (termin 7)

Övriga uppdrag

  • Sekreterare i institutionens doktorandråd (2019-)
  • Doktorandrepresentant i institutionens valberedning (2019-)