Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Andreas Liljegren

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
K304
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Andreas Liljegren

Bakgrund ◾Universitetslektor, FD socialt arbete (2008) ◾Fil kand praktisk filosofi (1999) ◾Socionom (1997) Forskningsintresse Andreas forskningsintressen rör sig i spänningsfältet mellan professions- och organisationssociologi.

Kompetensområden Yrkesmässigt kommer Andreas från narkomanvården i Göteborg där han arbetade under flera år, bland annat som behandlingsassistent, socialsekreterare och kurator.

2008 disputerade Andreas med avhandlingen Professionellt gränsarbete: Socionomexemplet. I denna sammanläggningsavhandling används och analyseras begreppet gränsarbete. Avhandlingen innehåller bland annat en studie av hur olika grupper av socionomer på socialkontor pratar om varandra, men också en analys av två centrala metaforer som används i professionssociologin.

Andreas är också aktiv deltagare i forskningsnätverken Socialt arbete i förändring: Organisering, professionalisering och kunskapsbildning samt Europeiska sociologförbundets nätverk: Sociology of professions.

Pågående projekt För närvarande arbetar Andreas i ett forskningsprojekt kring chefssamverkan runt personer med psykiatriska funktionshinder.

Runt om i landet så har det vuxit fram samverkansråd för att samordna insatserna till denna klientgrupp som har en tendens att falla mellan stolarna. Att samverkansråden vuxit fram beror bland annat på att staten uppmuntrat till samverkan genom de så kallade Miltonpengarna.

I detta fyraåriga projekt, som är finansierat av Vårdalstiftelsen, ska de titta på hur formen, innehållet och processen ser ut i dessa samverkansråd.

Under 2011 har Andreas också påbörjat ett Fas-finansierat projekt kring Lekmannastyrning av professioner. I detta projekt skall arbetet i svenska socialnämnder studeras med frågeställningar kring vilka det egentligen är som är socialnämndspolitiker och hur arbetet i socialnämnder ser ut och kan förstås.

Undervisning Andreas undervisar främst kring frågor om organisation, profession och samverkan. Han undervisar dessutom i frågor kring forskningsmetod.

Externa uppdrag Andreas föreläser på personaldagar och liknande utifrån avhandlingens svenska artikel som handlar om hur olika grupper på socialkontor talar om varandra.