Länkstig

Andreas Liljegren

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
K304
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Andreas Liljegren

Om Andreas Liljegren; Jag är socionom i grunden och har under flera år arbetat i Göteborgs socialtjänst/narkomanvård och har en fil kand i praktisk filosofi. Numera är jag docent i socialt arbete och bland annat ledare för forskarnätverket PROG. Jag driver också en kanal på Youtube om uppsatsskrivande (under uppbyggnad).

Länk; https://www.youtube.com/channel/UCFVpoNXZlMc5rLsRNoWtQ9w

Forskningsintressen; Forskningsmässigt är jag intresserad av frågor i spänningsfältet mellan organisations- och professionsfrågor ofta ur ett maktperspektiv. Mer specifikt har jag forskat om fenomen som samverkan, konflikter i organisationer, socialnämnder, hur professionella hanterar överbelastning och kvalitetsuppföljningssystem som Öppna jämförelser. Jag är och intresserad av metaforer och dess roll i kunskapssystem.

Researchgate; https://www.researchgate.net/profile/Andreas-Liljegren

Google Scholar; https://scholar.google.com/citations?user=QWFsqo0AAAAJ&hl=sv&oi=ao

Undervisning; Jag undervisar om forskningsmetod på alla nivåer från B-nivå till nationella forskarskolor. I mitt undervisningsuppdrag ingår och frågor kring organisationer och professioner i socialt arbete ur ett sociologiskt perspektiv. Jag har bland annat återkommande distanskurser om organisationsfrågor i socialt arbete på masternivå. Hör av dig om du vill veta mer.

Kuriosa; Driver även youtubekanalen Breamtime som handlar om braxmete.