Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stefan Szücs

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
411 23 Göteborg
Rumsnummer
D426
Postadress
Box 720
405 30 Göteborg

Om Stefan Szücs

Bakgrund Stefan Szücs är Fil dr och docent i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet, Samhällsvetenskapliga Fakulteten. Han disputerade år 1998 med en avhandling om demokratiskt ledarskap i en internationell jämförelse, och har sedan dess fortsatt med forskning och undervisning om servicedemokratins styrning, ledning och organisering.

Forskningsintresse/kompetens Frontlinjebyråkrater, politiker- och tjänstemannaledning, samt medborgar- och personalundersökningar knutna till perceptioner, värderingar och coping vid omorganisation, nya organisationsformer, innovation och samordning av politikområden inom socialt arbete för hälsa, tillväxt, demokrati och offentlig förvaltning. 

Avslutade forskningsprojekt

 • 1998-2001 Ledarskap, arbete, demokrati: En studie i kommunal arbetsledning (Rådet för arbetslivsforskning)
 • 2000-2003 Lokalt ledarskap i förändring? En svensk och en internationell jämförelse (Riksbankens Jubileumsfond)
 • 2003-2005 Personalen i innovativa kommuner (Sveriges Kommuner och Regioner)
 • 2006-2009 Kommunal innovation och lokala variationer i långa sjukskrivningar (FAS/FORTE)
 • 2006-2009 QUALITY: Quality of Life in a Changing Europe (EU, Sjätte ramprogrammet)
 • 2008-2011 Lokal-regionalt innovationssamarbete och tillväxt (VINNOVA)
 • 2009-2011 Chefers hälsa, effektivitet och förutsättningar inom offentlig sektor (VINNOVA)
 • 2011-2014 Organisatoriska vägar till hälsa: Långsiktigt hållbart förändringsarbete och chefskap i kommuner (AFA Försäkring)
 • 2013-2015 Strategisk samverkan kring äldre med sammansatta behov av vård och omsorg (Vårdalinstitutet)
 • 2014-2019 SUSTAINABLE WORKFORCE (EU, European Research Council, Sjunde ramprogrammet
 • 2015-2019 Överbelastningens dilemma: överlevnads-strategier inom svensk offentlig sektor (FAS/FORTE)
 • 2017-2019 Den kommunala socialtjänsten som granskningsobjekt: Om innebörd, användning och konsekvenser av öppna jämförelser (FORTE)

Pågående forskningsprojekt

 •  2018-2021 Hållbar samordning för kvalitet: Hur koordinera styrning av socialtjänst och hälso- och sjukvård för sköra äldre personer (FORTE, Regeringens särskilda satsning på forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer)

Undervisning Stefan Szücs är kursansvarig och examinator för kursen Ledning och organisering av socialt arbete (SQ5174) och lärare på masterkursen Reseach Methods and Theories (SW2373) samt doktorandhandledare. Han har tidigare undervisat i offentlig förvaltning och jämförande politik vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet (GU).

Samverkan och uppdrag

 • 1999 Demokratiutredningen
 • 2001 Författningsutredningen
 • 2003, 2005 och 2008 års Arbetsmiljöbarometer för GU
 • International Political Science Association’s (IPSA) Research Committee Local-Global Relations
 • International Sociological Association’s (ISA) Working Group Sociology of Local-Global Relations.
 • European Consortium of Political Research (ECPR), Standing Group on Local Government and Politics
 • Socialtjänstforums planeringsgrupp (GU/FORTE/GR)
 • Sakkunnig granskare för Social Science Research, Scandinavian Political Studies och svenska tidskrifter
 • Sakkunnig granskare av bokförslag/manuskript för Cambridge University Press, Routledge och svenska bokförlag
 • GOT KIES (Gothenburg Knowledge-intensive Innovative Ecosystems, headed by Professor Maureen McKelvey, Handelshögskolan, GU, Affiliated researcher)