Länkstig

Birgitta Jansson

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D410
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Birgitta Jansson

Bakgrund universitetslektor, fil.dr.i ekonomisk historia och docent i socialt arbete.

Forskningsintresse/kompetensområde Välfärdsfrågor, socialpolitik, arbetsmarknad, sysselsättning, inkomstfördelning, fattigdom och försörjning.

Pågående forskningsprojekt

Projekttitel: "Arbetande men fattig. Utvecklingen av in-work poverty och inkomströrlighet i Sverige från 1987 till 2017". Finansierat Forte. Projekttid 2018-2022 Projektledare: Birgitta Jansson Medarbetare: Lovisa Broström, inst. för socialt arbete, Göteborgs universitet

Avslutade forskningsprojekt Projekttitel: "Inkomströrligheten i Sverige från 1983 till 2011 - en undersökning på individ- och hushållsnivå". Finansierat av Ragnar Söderbergs Stiftelse. Projekttid 2013-2016 Projektledare: Birgitta Jansson Medarbetare: Björn Gustafsson, inst. för socialt arbete, Göteborgs universitet

Projekttitel: Aspekter på hushållsinkomster i Göteborg från 1925 till 2002 - fattigdom, rörlighet, olikhet och beroende. Finansierat av FAS. Projektledare: Björn Gustafsson, inst. för socialt arbete, Göteborgs universitet. Medarbetare: Birgitta Jansson

Undervisning

  • Undervisar på grundutbildningen (socionomprogrammet) och på det internationella mastersprogrammet (Master’s Programme in Social Work and Human Rights).
  • Handlett/handleder C-uppsatser och Master-uppsatser.
  • Bi-handledare för doktorand Nicholas Mugabi, Makerere-Sweden Bilateral Research Program (MAK-SIDA)
  • Gästlärare vid the Department of Social Work. Stellenbosch University, South Africa 050815 – 050902. Kurs: “Welfare Systems” (Linnéus-Palme programmet)
  • Gästlärare vid the Department of Sociology (Social Work programme). Havana University, Cuba 070425 – 070513. Kurs: “Welfare Systems” (Linnéus-Palme programmet)
  • Gästlärare vid the Department of social work, Makerere University, Kampala, Uganda, 110130-110218. (Linnéus-Palme programmet)
  • Gästlärare vid the Department of social work, University of Rwanda, Huye, Rwanda, 180204-180225. (Linnéus-Palme programmet)