Länkstig

Birgitta Jansson

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D410
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Birgitta Jansson

Bakgrund universitetslektor, fil.dr.i ekonomisk historia och docent i socialt arbete.

Forskningsintresse/kompetensområde Välfärdsfrågor, socialpolitik, arbetsmarknad, sysselsättning, inkomstfördelning, fattigdom och försörjning.

Pågående forskningsprojekt

Projekttitel: "Arbetande men fattig. Utvecklingen av in-work poverty och inkomströrlighet i Sverige från 1987 till 2017". Finansierat Forte. Projekttid 2018-2022 Projektledare: Birgitta Jansson Medarbetare: Lovisa Broström, inst. för socialt arbete, Göteborgs universitet

Avslutade forskningsprojekt Projekttitel: "Inkomströrligheten i Sverige från 1983 till 2011 - en undersökning på individ- och hushållsnivå". Finansierat av Ragnar Söderbergs Stiftelse. Projekttid 2013-2016 Projektledare: Birgitta Jansson Medarbetare: Björn Gustafsson, inst. för socialt arbete, Göteborgs universitet

Projekttitel: Aspekter på hushållsinkomster i Göteborg från 1925 till 2002 - fattigdom, rörlighet, olikhet och beroende. Finansierat av FAS. Projektledare: Björn Gustafsson, inst. för socialt arbete, Göteborgs universitet. Medarbetare: Birgitta Jansson

Undervisning

  • Undervisar på grundutbildningen (socionomprogrammet) och på det internationella mastersprogrammet (Master’s Programme in Social Work and Human Rights).
  • Handlett/handleder C-uppsatser och Master-uppsatser.
  • Bi-handledare för doktorand Nicholas Mugabi, Makerere-Sweden Bilateral Research Program (MAK-SIDA)
  • Gästlärare vid the Department of Social Work. Stellenbosch University, South Africa 050815 – 050902. Kurs: “Welfare Systems” (Linnéus-Palme programmet)
  • Gästlärare vid the Department of Sociology (Social Work programme). Havana University, Cuba 070425 – 070513. Kurs: “Welfare Systems” (Linnéus-Palme programmet)
  • Gästlärare vid the Department of social work, Makerere University, Kampala, Uganda, 110130-110218. (Linnéus-Palme programmet)
  • Gästlärare vid the Department of social work, University of Rwanda, Huye, Rwanda, 180204-180225. (Linnéus-Palme programmet)