Länkstig

Torun Österberg

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D409
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Torun Österberg

Bakgrund Torun Österberg är docent i socialt arbete. Hon disputerade år 2000 på avhandlingen ” “Economic Perspectives on immigrants and intergenerational transmissions” och har sedan dess fortsatt med forskning om arbetsmarknad och invandring.

Forskningsintresse/kompetens Fattigdom, migration, boendesegregation, arbetsmarknad, inkomstfördelning, socialpolitik.

Avslutade forskningsprojekt ◾RFV 1999-2003 – Ursprung och förtidspension. ◾FAS (2001-2011) – Forskarassistenttjänst i demografi. ◾FAS (2009)- Familjebildning och försörjning - en jämförelse mellan grupper med olika etnisk bakgrund ◾IFAU (2007-) - Invandring och överutbildning på den svenska arbetsmarknaden.

Pågående forskningsprojekt ◾Försäkringskassan (2011 - ) ”På rätt sida älven - Försörjningsperspektiv på övergången mellan tonår och vuxenliv" För mer information ◾FAS (2012- pågående) - Invandrare i den ekonomiska eliten

Undervisning Torun Österberg har erfarenhet av undervisning på alla nivåer. Hon undervisar framförallt i socialpolitik, samhällsekonomi och kvantitativa metoder.