Länkstig

Torun Österberg

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D360
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Torun Österberg

Bakgrund Torun Österberg är för närvarande prefekt på institutionen för socialt arbete och docent i socialt arbete. Hon disputerade i nationalekonomi år 2000 på avhandlingen ” “Economic Perspectives on immigrants and intergenerational transmissions” och har sedan dess fortsatt med forskning om arbetsmarknad och invandring.

Forskningsintresse/kompetens Fattigdom, migration, boendesegregation, arbetsmarknad, inkomstfördelning och socialpolitik.

Avslutade forskningsprojekt ◾RFV 1999-2003 – Ursprung och förtidspension. ◾FAS (2001-2011) – Forskarassistenttjänst i demografi. ◾FAS (2009)- Familjebildning och försörjning - en jämförelse mellan grupper med olika etnisk bakgrund ◾IFAU (2007-) - Invandring och överutbildning på den svenska arbetsmarknaden. ◾Försäkringskassan (2011 ) ”På rätt sida älven - Försörjningsperspektiv på övergången mellan tonår och vuxenliv" ◾FAS (2012) - Invandrare i den ekonomiska eliten

Pågående forskningsprojekt:

För vem byggs staden- En studie av målkonflikter, flyttmönster och levnadsvillkor i den förtätade staden. Finansieras av FORMAS 2019- Projektledare: Catharina Thörn (Inst för kutlturvetenskaper) Medarbetare: Helena Holgersson (instit. kulturvetenskaper) och Torun Österberg (inst för Socialt Arbete)

Lex Sarah i socialtjänsten. Finansierat av Forte. 2021 - 2023 Projektledare: Inger Kjellberg. Medarbetare: Karin Berg och Torun Österberg, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Undervisning Torun Österberg har erfarenhet av undervisning på alla nivåer. Hon undervisar framförallt i socialpolitik, samhällsekonomi och kvantitativa metoder.