Länkstig

Arbetande men fattig. Utvecklingen av in-work poverty och inkomströrlighet i Sverige från 1987 till 2017

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2021
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Under senare tid har gruppen arbetande men fattiga (in-work poor) uppmärksammats alltmer internationellt. Gruppen består av individer och hushåll som huvudsakligen har arbetat under året och vars hushållsinkomst är under 60 procent av landets medianinkomst. Syftet med studien är att beskriva omfattningen och utvecklingen av in-work poverty samt inkomströrligheten bland låginkomsttagare från 1987 till 2010 i Sverige. Vi använder data från SCB och följer individer och hushåll med låga arbetsinkomster. Frågorna är: Vilka faktorer gör att de hamnar i, blir kvar i eller kommer ur in-work poverty? Hur har inkomströrligheten utvecklats för låginkomsttagare? Studiens resultat bidrar till diskussionen om låga ingångslöner är en in väg på arbetsmarknad som på sikt leder till högre inkomster eller om de leder till en ökning av in-work poverty.

Kontakt

Birgitta Jansson, lektor i socialt arbete, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, e-post: birgitta.jansson@socwork.gu.se

Lovisa Broström, PhD i socialt arbete, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, e-post: lovisa.brostrom@socwork.gu.se

Forskarna Lovisa Boström och Birgitta Jansson.
Lovisa Boström, till vänster, och Birgitta Jansson, till höger.
Foto: Louise Älgne