Länkstig

Lex Sarah inom socialtjänsten – analys och jämförelse av rapporter om missförhållanden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4, 2 miljoner kronor
Projekttid
2021 - 2023
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Finansiär
FORTE

Kort beskrivning

Skyldigheten att rapportera missförhållanden enligt Socialtjänstlagen har funnits i äldreomsorgen sedan 1999. Från 2011 gäller den s k lex Sarah-paragrafen hela socialtjänsten. Avsikten med lagstiftningen är att värna de mest utsatta omsorgstagarna, underlätta för anställda att rapportera missförhållande samt att öka kvaliteten genom att lära av misstag.
Syftet med projektet är att kartlägga och analysera rapporteringen inom socialtjänstens alla skilda verksamhetsområden under ett år, 2019 och i en region. Vi kommer att undersöka vad som rapporteras, av vem, vad missförhållandena gäller och hur rapporteringen överensstämmer med lagstiftningen. Samma lagstiftning gäller inom hela socialtjänstens olika verksamheter. Hur bedömningar av allvarlighetsgrad görs i de olika områdena kommer vi också att analysera, kvantitativt som kvalitativt.