Länkstig

Anna Gidlöf

Doktorand

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Rumsnummer
D338
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Anna Gidlöf

Bakgrund

Jag är socionom och är anställd som doktorand sedan augusti år 2019. Fram till år 2019 arbetade jag som biståndshandläggare inom äldreomsorgen och dessförinnan arbetade jag som socialsekreterare med ekonomiskt bistånd för unga vuxna (18-25 år). Jag har läst både socionomprogrammet och masterprogrammet i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Forskningsintresse och avhandlingsprojekt

Mitt forskningsintresse är riktat mot frivilligsektorns roll och funktion i välfärden.

I mitt avhandlingsprojekt fokuserar jag på frivilligsektorns (organisationer, enskilda individer, trossamfund m.m.) ideella arbete med mottagande och stöd till nyanlända i Sverige år 2014-2019. Jag analyserar opinionsbildande artiklar som publicerades i svenska dags- och kvällstidningar år 2014-2019 och undersöker vilka förväntningar på frivilligsektorns roll som går att identfiera i dessa.

Undervisning

För närvarande undervisar jag på följande kurser:

SQ4111 Introduktion till socialt arbete, delkurs 1

SQ4111 Välfärdspolitik och socialt arbete, delkurs 3

SQ4246 Äldre och åldrande

SQ4249 Fattigdom, försörjning och boende

SQ5174 Ledning och organisering i socialt arbete