Länkstig

Deniz Kellecioglu

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Deniz Kellecioglu

Jag är sedan januari 2020 Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete. Jag undervisar, handleder, och examinerar på både grund och avancerad nivå, men framförallt på det internationella master programmet Social Work and Human Rights. Dem ämnesområden jag undervisar mest inom handlar om socialpolitik, välfärdspolitik, mänskliga rättigheter, globalisering, men också om makt, jämlikhet, och jämställdhet. Jag undervisar också inom kvantitativa metoder på avancerad nivå.

Min utbildning har dock skett mestadels inom nationalekonomi, inklusive min doktorsgrad. Jag har också undervisat i detta ämne vid Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Min arbetslivserfarenhet har mestadels varit utanför Sverige, senast i Addis Ababa i Etiopien för Förenta Nationernas Economic Commission for Africa (UNECA). Det här är en Pan-Afrikansk organisation som utforskar och föreslår socialpolitik och ekonomisk politik till länder i Afrika. Dessförinnan arbetade jag för Sida, Sveriges biståndsmyndighet på deras globala avdelning i Stockholm. Under 2007-2009 arbetade jag som nationalekonom i Zimbabwe för civilsamhälleorganisationen Afrikagrupperna och dess samarbetspartners i landet.