Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Inger Kjellberg

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23-25
41123 Göteborg
Rumsnummer
D424
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Inger Kjellberg

Bakgrund Jag är sjuksköterska, fil mag i sociologi och fil.mag med bredd mot utvärdering. Jag har bl a arbetat inom äldreomsorg, hemsjukvård och skolhälsovård. I november 2012 disputerade jag i socialt arbete med avhandlingen ”Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen. En institutionell etnografisk studie.

Kompetensområden Kvalitativ metod, institutionell etnografi (mötet mellan människor och institutioner, styrning och maktrelationer), äldre och äldreomsorg från ett brukarperspektiv, utvärdering, sociala perspektiv på hälsa och ohälsa.

Avslutade forskningsprojekt

AgeCap - september 2016 – juni 2018: Lokal samverkan för äldre personer med behov av samordnade insatser från omsorg och sjukvård. Projektet genomfördes med forskningsanslag från UGOT Challenges och bedrevs vid AgeCap FRESH. AgeCap är en tvärvetenskaplig centrumbildning med målet att öka personers möjlighet till ett gott och värdefullt åldrande genom att möjliggöra äldres kapabilitet, dvs individens förmåga att utföra handlingar för att nå mål han eller hon har anledning att värdesätta.

Pågående forskningsprojekt

2017 – 2020 Hållbar samordning för kvalitet – Hur koordinera styrning av socialtjänst och hälso- och sjukvård för sköra äldre personer, finansierat av Forte, projektledare docent Stefan Szücs.

Undervisning Undervisning i kvalitativ metod och olika kurser som knyter an till hälsa/ohälsa, äldre, ålderism och äldreomsorg. Jag har också undervisat på Förvaltningshögskolan om utvärdering och på institutionen för vårdvetenskap (kommunal hälso- och sjukvård, äldres hälsa och ohälsa). Handledning av uppsatser grund- och masternivå.

Samverkan ◾Nätverket Institutionell etnografi i Norden, Universitetet i Oslo. ◾Medlem i det nationella forskningsnätverket kring socialvetenskaplig äldreforskning.