Länkstig

Elisabeth Berg

Doktorand

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Elisabeth Berg

Jag är anställd som doktorand i pedagogik på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik och tillhör forskarskolan Finna vägar i en tid av stora framtidsutmaningar (FinnFram).

Mitt intresse är studie- och yrkesvägledning och vilka faktorer som påverkar hur skolan tolkar och omsätter de nationella styrdokumenten. Inom ramen för min avhandling fokuserar jag på skolor i områden med elever som har utmaningar att komma in på arbetsmarknaden.