Länkstig

Sofia Persson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Sofia Persson

Bakgrund SOFIA PERSSON (grundskollärarexamen åk 1-7, fil.dr. och docent i sociologi) är forskare och lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, samt Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. 1996-1998 arbetade Sofia som grundskollärare, därefter vid kommunal utbildningsförvaltning och som läromedelsutvecklare. Hon var medlem i den nationella, tvärdisciplinära forskarskolan Skolliv vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm 2000-2007. Sofia disputerade 2008 på en avhandling om läraryrkets uppkomst och förändring inom den grundläggande utbildningen i Sverige. Efter disputationen omfattar hennes forskning även samverkan och krishantering.

Forskningsintressen - Krishantering - Samverkan - Grundläggande utbildning (folkskola och grundskola), utbildningshistoria - Yrkes- och professonsociologi (med särskilt fokus på lärare och räddningstjänst), Arbetsliv och arbetsorganisation - Kön/genus - Metodologi och kritisk realism.

Pågående forskning År 2022 påbörjar Sofia och Ilse Hakvoort det treåriga forskningsprojektet: "Eskalerade konflikter, hot och våld mot lärare: uttryck, orsaker och insatser", vilket är finansierat av AFA Försäkring. År 2021 avrapporterar Sofia och Sara Uhnoo forskningsprojektet "Branden i Västmanland 2014: samverkan mellan professionella och frivilliga vid hanteringen av katastrofer", finansierat av Forte.

Undervisning och handledning Sofia har omfattande erfarenhet av undervisning, kursutveckling och kursansvar inom sociologi (teori och metod) och inom lärarutbildning (sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt samhällskunskap). Sofia är för närvarande kursansvarig för kurser i samhällskunskap samt för en kurs inom NoMiA (nordiskt mastersprogram med inriktning mot aktionsforskning), samt handleder och examinerar uppsatser på lärarprogrammen. Hon är därtill temaledare för CUL-temat Lärarprofession, skolutveckling och demokrati för doktorander inom utbildningsvetenskap.