Länkstig

Andreas Ottemo

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 313
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Andreas Ottemo

Jag arbetar vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Jag disputerade under hösten 2015 på en avhandling om genus och teknik i högre teknisk utbildning, med titeln "Kön, kropp, begär och teknik: Passion och instrumentalitet på två tekniska högskoleprogram". Jag intresserar mig i detta sammanhang för att försöka förstå relationen mellan den ofta instrumentella och nyttobetonande syn på utbildning och lärande som präglar högre teknisk utbildning, och vad man skulle kunna kalla mer passionerade skäl att intressera sig för teknik. Jag menar att föreställningar om sexualitet är nödvändiga att undersöka för att förstå hur kopplingar mellan genus och teknik upprättas och en ambition med min forskning är att bidra till att frågor om sexualitet och begär, både i sina normativa och mer queera former, får en centralare roll på genus och teknikfältet.

Min utbildningsbakgrund är tvärdisciplinär. Jag har i botten en civilingenjörsutbildning i datateknik och har efter examen från Chalmers tagit en kandidatexamen i kulturstudier och läste därefter magisterprogrammet i genusvetenskap fram till att jag antogs som doktorand på IPS. Handledare för mitt avhandlingsarbete var Elisabet Öhrn (IPS) och Thomas Johansson (IPKL).