Länkstig

Anna-Maria Fjellman

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 316
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anna-Maria Fjellman

Mina forskningsintressen inkluderar skolval, skolmarknader, segregation, marknadisering, privatisering, differentieringsprocesser i utbildningssystemet, förändringar i tillgång till utbildningsmöjligheter och likvärdighet över tid på systemnivå, landsbygd och spatiala analyser. Jag är särskilt intresserad av platsens betydelse för utbildning. Jag arbetar främst med registerdata från Gothenburg Longitudinal Database (GOLD).

Nuvarande projekt:

  • School, learning and mental health: determinants, consequences and prevention of school failure //Skola, lärande och psykisk hälsa: påverkansfaktorer, konsekvenser och prevention av skolmisslyckande. Leds av Jan-Eric Gustafsson.
  • FLECSLAB. Utredare i Workpackage 2 - Lifelong Learning Business Model.

Tidigare projekt:

Jag är med i forskningsmiljöerna Förutsättningar, Utbildning och Resultat (FUR) samt KRIT.