Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ylva Odenbring

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Fax
031-786 23 91
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen B Åsikten-157
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ylva Odenbring

Forskningsintressen Mina forskningsintressen rör frågor relaterade till utbildning och social rättvisa, elevhälsa och viktimologiska frågor. Därtill omfattas min forskning av studier av barns och ungas vardagsliv. Metodologiskt omfattas min forskning huvudsakligen av etnografiska studier och intervjustudier. Jag har bred och mångårig erfarenhet av att ingå i nationella forskningsprojekt, både som forskningsledare och som medverkande forskare. Dessutom har jag mångårig erfarenhet av att medverka i såväl internationella forskningsprojekt som forskningsnätverk. För närvarande är jag vetenskaplig ledare för det externt finansierade forskningsprojektet Ungdomar, utsatthet och skola. Elevperspektiv på våld, trakasserier och kränkningar (2018-2020). Projektet finansieras av Forte.

Vetenskapliga uppdrag i urval

  • Koordinator för NERA:s Gender and Education-nätverk (nätverk 8).
  • Ledamot i redaktionsrådet för tidskriften Nordisk tidskrift for ungdomsforskning.
  • Ledamot i Beredning för utbildning på forskarnivå (BUF), Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.
  • Ledamot i Forskningsrådet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.
  • Ordförande för KVISS-kollegiet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.