Länkstig

Ylva Odenbring

Professor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Fax
031-786 23 91
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen B Åsikten-157
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ylva Odenbring

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen rör frågor relaterade till utbildning och social rättvisa, elevhälsa och viktimologiska frågor. Därtill omfattas min forskning av studier av barns och ungas vardagsliv. Metodologiskt omfattas min forskning huvudsakligen av etnografiska studier och intervjustudier. Jag har bred och mångårig erfarenhet av att ingå i nationella forskningsprojekt, både som forskningsledare och medverkande forskare. Dessutom har jag mångårig erfarenhet av att medverka i såväl internationella forskningsprojekt som forskningsnätverk.

Pågående forskningsprojekt

  • Jag är projektledare för forskningsprojektet Psykisk ohälsa och våldsutsatthet bland HBTQI-ungdomar: en komparativ studie i svensk och dansk skola (2022-2025). Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.
  • Jag är medverkande forskare i forskningsprojektet Implementeringen av HPV-vaccination för alla barn i Sverige: jämställdhet och sexuell hälsa bland unga (2021-2024). Projektet finansieras av Forte.