Länkstig

Ylva Odenbring

Professor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ylva Odenbring

Forskningsintressen

Min forskning har utbildningssociologisk inriktning och fokuserar frågor relaterade till utbildning och social rättvisa. Huvudsakligen studerar jag frågor kring kön, sexualitet, klass, elevhälsa och våldsutsatthet i skolan. Metodologiskt omfattas min forskning av etnografiska studier och intervjustudier. Jag har bred och mångårig erfarenhet av att ingå i nationella forskningsprojekt, både som forskningsledare och medverkande forskare. Dessutom har jag mångårig erfarenhet av att medverka i såväl internationella forskningsprojekt som forskningsnätverk. Jag ingår i forskargruppen KRIT.

Pågående forskningsprojekt

  • Jag är projektledare för forskningsprojektet Psykisk ohälsa och våldsutsatthet bland HBTQI-ungdomar: en komparativ studie i svensk och dansk skola (2022-2025). Projektet finansieras av Vetenskapsrådet. Länk till projektets hemsida: https://www.gu.se/forskning/psykisk-ohalsa-och-valdsutsatthet-bland-hbtqi-ungdomar-0
  • Jag är medverkande forskare i forskningsprojektet Implementeringen av HPV-vaccination för alla barn i Sverige: jämställdhet och sexuell hälsa bland unga (2021-2024). Projektet finansieras av Forte.