Länkstig

Elisabet Öhrn

Professor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Elisabet Öhrn

Jag har utbildningssociologisk forskningsinriktning med fokus på maktrelationer och betydelsen av kön, social bakgrund och lokal omgivning för olika ungdomsgruppers utbildning. Det inkluderar studier av plats, segregation, deltagande och demokratisk fostran i olika utbildningspraktiker och olika undomsgruppers resurser och respons på sin position. Detta är också centrala frågor för institutionens forskningsgrupp KRIT (Kritiska teorier) som jag ingår i.

Till tidigare forskningsprojekt som jag lett hör "Ungdomar som politiska aktörer" (FAS), "Ungdomars skolvardag i könsperspektiv" (Skolverket), "Ett aktivt medborgarskap? Om demokratifostran i gymnasieskolan" (VR), "Kön och karriär i akademin" (VR), "Skolprestationer och kön. Om undervisning, ungdomsgrupper och lokala villkor" (VR) samt projektet "Landsbygdens unga. Utbildning, plats och delaktighet" (VR). Det sistnämnda följs nu upp av det fyra-åriga projektet "Utbildning och integration av unga nyanlända på landsbygden" (VR), som jag leder från 2019.

Forskningsmiljöer och senare projekt